TCVN 5574:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5574:2012

KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Concrete and reinforced concrete structures – Design standard

    Lời nói đầu

TCVN 5574: 2012 thay thế TCVN 5574:1991

TCVN 5574:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 356:2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 5574:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Concrete and reinforced concrete structures – Design standard

 1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005.

1.2. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của nhà và công trình có công năng khác nhau, làm việc dưới tác động có hệ thống của nhiệt độ trong phạm vi không cao hơn 50 0C và không thấp hơn âm 70 0C.

1.3. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép làm từ bê tông nặng, bê tông nhẹ, bê tông hạt nhỏ, bê tông tổ ong, bê tông rỗng cũng như bê tông tự ứng suất.

1.4. Những yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép các công trình thủy công, cầu, đường hầm giao thông, đường ống ngầm, mặt đường ô tô và đường sân bay; kết cấu xi măng lưới thép, cũng như không áp dụng cho các kết cấu làm từ bê tông có khối lượng thể tích trung bình nhỏ hơn 500 kg/m3 và lớn hơn 2500 kg/m3, bê tông Polymer, bê tông có chất kết dính vôi – xỉ và chất kết dính hỗn hợp (ngoại trừ trường hợp sử dụng các chất kết dính này trong bê tông tổ ong), bê tông dùng chất kết dính bằng thạch cao và chất kết dính đặc biệt, bê tông dùng cốt liệu hữu cơ đặc biệt, bê tông có độ rỗng lớn trong cấu trúc.

1.5. Khi thiết kế kết cấu bê tôngbê tông cốt thép làm việc trong điều kiện đặc biệt (chịu tác động động đất, trong môi trường xâm thực mạnh, trong điều kiện độ ẩm cao, v.v…) phải tuân theo các yêu cầu bổ sung cho các kết cấu đó của các tiêu chuẩn tương ứng.

 1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 197:2002, Kim loại. Phương pháp thử kéo.

TCVN 1651:2008, Thép cốt bê tông cán nóng.

TCVN 1691:1975, Mối hàn hồ quang điện bằng tay.

TCVN 2737:1995, Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 3118:1993, Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ nén.

TCVN 3223:2000, Que hàn điện dùng cho thép các bon và thép hợp kim thấp.

TCVN 3909:2000, Que hàn điện dùng cho thép các bon và hợp kim thấp. Phương pháp thử.

TCVN 4612:1988, Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu bê tông cốt thép. Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ.

TCVN 5572:1991, Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Bản vẽ thi công.

TCVN 5898:1995, Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng. Bản thống kê cốt thép.

TCVN 6084:1995, Bản vẽ nhà và công trình xây dựng. Ký hiệu cho cốt thép bê tông.

TCVN 6284:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực (Phần 1-5).

TCVN 6288:1997, Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt.

TCVN 9346:2012, Kết cấu bê tông cốt thép. Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển.

TCVN 9392:2012, Cốt thép trong bê tông. Hàn hồ quang.

    MỤC LỤC

Lời nói đầu

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ, đơn vị đo và ký hiệu

3.1. Thuật ngữ

3.2. Đơn vị đo

3.3. Ký hiệu và các thông số

 1. Chỉ dẫn chung

4.1. Những nguyên tắc cơ bản

4.2. Những yêu cầu cơ bản về tính toán

4.3. Những yêu cầu bổ sung khi thiết kế kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước

4.4. Nguyên tắc chung khi tính toán các kết cấu phẳng và kết cấu khối lớn có kể đến tính phi tuyến của bê tông cốt thép

 1. Vật liệu dùng cho kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

5.1. Bê tông

5.1.1. Phân loại bê tông và phạm vi sử dụng

5.1.2. Đặc trưng tiêu chuẩn và đặc trưng tính toán của bê tông

5.2. Cốt thép

5.2.1. Phân loại cốt thép và phạm vi sử dụng

5.2.2. Đặc trưng tiêu chuẩn và đặc trưng tính toán của cốt thép

 1. Tính toán cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép theo các trạng thái giới hạn thứ nhất

6.1. Tính toán cấu kiện bê tông theo độ bền

6.1.1. Nguyên tắc chung

6.1.2. Tính toán cấu kiện bê tông chịu nén lệch tâm

6.1.3. Cấu kiện chịu uốn

6.2. Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo độ bền

6.2.1. Nguyên tắc chung

6.2.2. Tính toán theo tiết diện thẳng góc với trục dọc cấu kiện

 1. Cấu kiện chịu uốn tiết diện chữ nhật, chữ T, chữ I và vành khuyên
 2. Cấu kiện chịu nén lệch tâm tiết diện chữ nhật và vành khuyên
 3. Cấu kiện chịu kéo đúng tâm
 4. Cấu kiện chịu kéo lệch tâm tiết diện chữ nhật
 5. Trường hợp tính toán tổng quát

6.2.3. Tính toán tiết diện nghiêng với trục dọc cấu kiện

6.2.4. Tính toán theo độ bền tiết diện không gian (cấu kiện chịu uốn xoắn đồng thời)

6.2.5. Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu tác dụng cục bộ của tải trọng

 1. Tính toán chịu nén cục bộ
 2. Tính toán nén thủng
 3. Tính toán giật đứt
 4. Tính toán dầm gãy khúc

6.2.6. Tính toán chi tiết đặt sẵn

6.3. Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu mỏi

 1. Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo các trạng thái giới hạn thứ hai

7.1. Tính toán cấu kiện bê tông theo sự hình thành vết nứt

7.1.1. Nguyên tắc chung

7.1.2. Tính toán hình thành vết nứt thẳng góc với trục dọc cấu kiện

7.1.3. Tính toán theo sự hình thành vết nứt xiên với trục dọc cấu kiện

7.2. Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo sự mở rộng vết nứt

7.2.1. Nguyên tắc chung

7.2.2. Tính toán theo sự mở rộng vết nứt thẳng góc với trục dọc cấu kiện

7.2.3. Tính toán theo sự mở rộng vết nứt xiên với trục dọc cấu kiện

7.3. Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo sự khép lại vết nứt

7.3.1. Nguyên tắc chung

7.3.2. Tính toán theo sự khép lại vết nứt thẳng góc với trục dọc cấu kiện

7.3.3. Tính toán theo sự khép kín vết nứt xiên với trục dọc cấu kiện

7.4. Tính toán cấu kiện của kết cấu bê tông cốt thép theo biến dạng

7.4.1. Nguyên tắc chung

7.4.2. Xác định độ cong cấu kiện bê tông cốt thép trên đoạn không có vết nứt trong vùng chịu kéo

7.4.3. Xác định độ cong của cấu kiện bê tông cốt thép trên các đoạn có vết nứt trong vùng chịu kéo

7.4.4. Xác định độ võng

 1. Các yêu cầu cấu tạo

8.1. Yêu cầu chung

8.2. Kích thước tối thiểu của tiết diện cấu kiện

8.3. Lớp bê tông bảo vệ

8.4. Khoảng cách tối thiểu giữa các thanh cốt thép

8.5. Neo cốt thép không căng

8.6. Bố trí cốt thép dọc cho cấu kiện

8.7. Bố trí cốt thép ngang cho cấu kiện

8.8. Liên kết hàn cốt thép và chi tiết đặt sẵn

8.9. Nối chồng cốt thép không căng (nối buộc)

8.10. Mối nối các cấu kiện của kết cấu lắp ghép

8.11. Các yêu cầu cấu tạo riêng

8.12. Chỉ dẫn bổ sung về cấu tạo cấu kiện bê tông cốt thép ứng lực trước

 1. Các yêu cầu tính toán và cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép khi sửa chữa lớn nhà và công trình

9.1. Nguyên tắc chung

9.2. Tính toán kiểm tra

9.3. Tính toán và cấu tạo các kết cấu phải gia cường

Phụ lục A (Quy định) Bê tông dùng cho kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

Phụ lục B (Tham khảo) Một số loại thép thường dùng và hướng dẫn sử dụng

Phụ lục C (Quy định) Độ võng và chuyển vị của kết cấu

Phụ lục D (Quy định) Các nhóm chế độ làm việc của cầu trục và cẩu treo

Phụ lục E (Quy định) Các đại lượng dùng để tính toán theo độ bền

Phụ lục F (Quy định) Độ võng của dầm đơn giản

Phụ lục G (Tham khảo) Bảng chuyển đổi đơn vị kỹ thuật cũ sang hệ đơn vị SI.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 5574:2012 tại đây:

TCVN 5574:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCVN 5574:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCVN_5574_2012_ket-cau-be-tong-va-be-tong-cot-thep-tieu-chuan-thiet-ke.pdf
1.5 MiB
22675 Downloads
Chi tiết