TCVN 5574 : 1991 Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế


TCVN 5574 : 1991

Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

Reinforced concrete structures – Design standards

1. Chỉ dẫn chung

Những nguyên tắc cơ bản

Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế kết cấu bê tông cốt thép của mọi loại công trình, trừ những kết cấu làm việc trong những điều kiện đặc biệt và các kết cấu chuyên ngành có chỉ dẫn thiết kế riêng.

Chú thích:1. Điều kiện đặc biệt là môi trường nhiệt độ cao hoặc thấp (thường xuyên trên 700 hoặc dưới âm 400C), môi trường xâm thực mạnh đối với bê tông.2. Những kết cấu thuỷ công, cầu, mặt đường, hầm có yêu cầu thiết kế riêng sẽ không được thiết kế theo tiêu chuẩn này.

Khi thiết kế cần tạo sơ đồ kết cấu, chọn kích thước tiết diện và bố trí cốt thép bảo đảm được độ bền, độ ổn định và độ cứng không gian xét trong tổng thể, cũng như riêng từng bộ phận của kết cấu. Việc bảo đảm là cần thiết ở mọi giai đoạn xây dựng và sử dụng.Việc chọn giải pháp kết cấu phải xuất phát từ điều kiện kinh tế kĩ thuật hợp lí, điều kiện thi công cụ thể, phải chú ý giảm đến mức tối thiểu vật liệu, công sức và giá thành xây dựng. Khi thiết kế kết cấu làm việc trong môi trường xâm thực và có độ ẩm lớn phải có những biện pháp bảo vệ kết cấu chống ăn mòn…..

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5574 : 1991 tại đây:

TCVN 5574 : 1991  Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 5574 : 1991 Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-5574-1991-Ket-cau-be-tong-cot-thep-Tieu-chuan-thiet-ke.pdf
1.1 MiB
1228 Downloads
Chi tiết