TCVN 5571:1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – BẢN VẼ XÂY DỰNG – KHUNG TÊN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5571:1991

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – BẢN VẼ XÂY DỰNG – KHUNG TÊN

  1. Tiêu chuẩn này quy định nội dung và cách trình bày khung tên của hồ sơ thiết kế và áp dụng cho mọi loại văn bản vẽ trong các giai đoạn thiết kế.

Chú thích: Khung tên của bản vẽ trong hồ sơ thiết kế điển hình, thiết kế mẫu và thiết kế xuất khẩu không áp dụng tiêu chuẩn này.

  1. Khung tên trong bản vẽ nào phải thể hiện rõ, đầy đủ và chính xác nội dung của bản vẽ đó.
  2. Kích thước của khung tên bản vẽ không phụ thuộc vào khuôn khổ của bản vẽ mà phải theo mẫu quy định trong điều 5 của tiêu chuẩn này (xem hình 2, 4, 5, 6).

Chú thích: Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu bố cục giữa các hình vẽ cho phép đặt khung tên theo chiều đứng của bản vẽ như hình 1a và chiều của chữ số ghi trong khung tên theo đúng chiều của chữ và số trong bản vẽ.

Hình 1 Hình 1a
  1. Kích thước, nội dung và cách trình bày khung tên phải theo quy cách thể hiện trong hình 2.

Hình 2

5.1. Nét bao quanh khung tên có độ đậm và đều như nét của khung bản vẽ.

5.2. Cạnh dưới và cạnh bên phải của khung tên phải đặt trùng với đường khung phía dưới và bên phải của bản vẽ.

Chú thích: Đối với bản vẽ có hai đường khung thì các cạnh của khung tên phải trùng với đường khung tên trong của bản vẽ như hình 3.

Hình 3

BỘ XÂY DỰNG
VIỆN THIẾT KẾ NHÀ Ở CTCC
TỈNH ĐOÀN TNCS ĐẮC LẮC
NHÀ VĂN HÓA THANH THIẾU NHI
VIỆN TRƯỞNG NGUYỄN HIỀN MẶT BẰNG, MẶT CẮT
CHI TIẾT CẦU THANG
XƯỞNG TRƯỞNG LG.ANH DŨNG
K.S.T TRƯỞNG LÊ QUANG HẢI
KIẾN TRÚC SƯ HOÀNG V.LĂNG
THIẾT KẾ NG.TOÀN LƯỢNG TỈ LỆ 1 : 50 B.V.T.C K.T.03
CAN TR. THANH THỦY
Q.L.K.T LÊ NGỌC DOANH NGÀY KÍ 25-11-1987

Hình 4

ỦY BAN X.D.C.B.N.N
VIỆN QUY HOẠCH X.D. TỔNG HỢP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUY HOẠCH CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH
VIỆN TRƯỞNG NG. QUỐC KHÔI MẶT BẰNG QUY HOẠCH
TỔNG THỂ & CÂY XANH
XƯỞNG TRƯỞNG NG. QUỐC GIÁC
K.S.T TRƯỞNG
K.T.S QUY HOẠCH
NG. HỒNG KẾ
NG. HỒNG VÁN
THIẾT KẾ NG. THANH THỦY
CAN
Q.L.K.T
NGÔ THỊ HỒNG
PHẠM VĂN SONG
TỈ LỆ 1 : 50 L.C.K.T.K.T
NGÀY KÍ 25-11-1987
K.T.05

Hình 5

BỘ THỦY LỢI
VIỆN KHẢO SÁT THIẾT KẾ THỦY LỢI
TỈNH NGHĨA BÌNH
C.T.THỦY LỢI THẠCH NHAM KÊNH BẮC
VIỆN TRƯỞNG HỌ VÀ TÊN TRẮC DỌC VÀ CÁC MẶT CẮT
TỪ ĐẦU CỔNG ĐẾN S1
XƯỞNG TRƯỞNG
K.S. CHỦ NHIỆM
KỸ SƯ
THIẾT KẾ
CAN
Q.L.K.T
TỈ LỆ 1 : 50 B.V.K.T
NGÀY KÍ 25-11-1987
T.L. 08

Hình 6

Kiểu và loại chữ dùng trong khung tên phải tuân theo quy định trong TCVN 4608 : 88.

Không được dùng quá 4 kiểu chữ và cỡ chữ khác nhau trong một khung tên và đảm bảo thông tin chính xác, tỉ lệ hợp lí giữa các ô.

Nội dung cần ghi trong các ô của khung tên quy định trong bảng (xem hình 4; 5 và 6).

Bảng 1

Số thứ tự của ô Nội dung cần ghi
1 Tên cơ quan đơn vị thiết kế
2 Tên công trình và cơ quan đầu tư xây dựng
3 Tên bản vẽ (mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng…)
4 Loại (kiến trúc, kết cấu, điện, nước…) và số thứ tự của bản vẽ
5 Loại hồ sơ (Luận chứng kinh tế kĩ thuật, thiết kế kĩ thuật, bảng vẽ thi công…)
6 Ngày kí duyệt
7 Tỉ lệ hình vẽ
Từ 8 đến 14 Dành để ghi chức danh, chữ ký, họ tên, đóng dấu.Tùy theo loại hồ sơ, bản vẽ và chức danh của đơn vị thiết kế mà có thể ghi vào các ô từ 8 đến 11 hoặc để trống một vài ô (xem phụ lục).
15 Ô dành cho đơn vị thiết kế ghi các kí hiệu cần thiết.

TCVN 5571:1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - BẢN VẼ XÂY DỰNG - KHUNG TÊN
TCVN 5571:1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - BẢN VẼ XÂY DỰNG - KHUNG TÊN
tcvn-5571-1991-he-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-ban-ve-xay-dung-khung-ten.pdf
170.4 KiB
386 Downloads
Chi tiết