TCVN 5298:1995 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG NƯỚC THẢI VÀ CỒN LẮNG CỦA CHÚNG DÙNG ĐỂ TƯỚI VÀ LÀM PHÂN BÓN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5298:1995

YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG NƯỚC THẢI VÀ CỒN LẮNG CỦA CHÚNG DÙNG ĐỂ TƯỚI VÀ LÀM PHÂN BÓN

Requirements to the use of waste waters and their sludge for watering and fertilizing purpose

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với việc sử dụng nước thải và cồn lắng của chúng để tưới và làm phân bón. Tiêu chuẩn này áp dụng khi lớp kế hoạch sử dụng nước thải và cồn lắng trong nông nghiệp cũng như khi lập kế hoạch xây dựng các cơ sở xử lí nước thải.

  1. Yêu cầu đối với nước thải và cồn lắng dùng để tưới và làm phân bón

2.1. Nước thải và cồn lắng của nó không được chứa các chất độc hại gây bệnh, trứng giun, sán và cả vi sinh vật quá mức giới hạn cho phép.

2.2. Nồng độ muối, mối tương quan cation và anion phải ở giới hạn sao cho không gây ảnh hưởng có hại cho tính chất lí, hoá, sinh của đất, cho sự tăng trưởng của cây nông nghiệp và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

2.3. Cồn lắng của nước thải chỉ được sử dụng làm phân bón sau khi đã khử độc.

2.4. Khả năng sử dụng nước thải và cồn lắng phải được các cơ quan quản lí môi trường vệ sinh dịch tễ và thú y quyết định trong từng trường hợp cụ thể.

  1. Yêu cầu đối với việc sử dụng nước thải và cồn lắng

3.1. Định mức tưới nước thải và bón cồn lắng được tính toán trong mỗi điều kiện cụ thể có tính đến điều kiện thổ nhưỡng địa phương, loại cây nông nghiệp, nhu cầu về nước và chất dinh dưỡng của chúng.

3.2. Khi tưới đất bằng nước thải và bón bằng cồn lắng của nó phải tính đến:

– Tổng lượng các chất có trong nước;

– Tính chất lí hoá của đất;

– Chế độ nước của đất;

– Mực nước ngầm;

– Khoảng thời gian giữa tưới nước và thu hoạch mùa màng.

3.3. Khi tưới bằng nước thải phải tuân theo những điều kiện sau:

– Vùng được tưới phải có độ dốc không đáng kể;

– Đất trồng và đất nền phải có tính lọc tốt;

Không được tưới vùng có vết nứt địa chất, gần nước dưới đất, hoặc có khả năng xâm nhập vào nước dưới đất.

3.4. Để ngăn chặn dòng chảy bề mặt của nước ra khỏi vùng định tưới bằng nước thải để

phải trang bị công trình điều chỉnh dòng chảy.

3.5. Các điểm dân cư, đường giao thông và các công trình nước phải được ngăn cách với vùng được tưới nước thải bởi vùng bảo vệ vệ sinh.

Phải trồng rừng theo ranh giới ngoài của cánh đồng được tưới bằng nước thải bảo vệ các điểm dân cư, các khu công nghiệp, nơi nghỉ người lân cận.

3.6. Trên vùng được tưới bằng nước thải và bón cồn lắng phải tạo các điều kiện cho việc phân hụỷ hoàn toàn các chất độc, vi sinh vật gây bệnh, trứng giun bằng cách thường xuyên đảm bảo chế độ nước – không khí tối ưu và cải thiện các tính chất lí – hóa và sinh học của đất.

TCVN 5298:1995 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG NƯỚC THẢI VÀ CỒN LẮNG CỦA CHÚNG DÙNG ĐỂ TƯỚI VÀ LÀM PHÂN BÓN
TCVN 5298:1995 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG NƯỚC THẢI VÀ CỒN LẮNG CỦA CHÚNG DÙNG ĐỂ TƯỚI VÀ LÀM PHÂN BÓN
tcvn-5298-1995-yeu-cau-chung-doi-voi-viec-su-dung-nuoc-thai-va-con-lang-cua-chung-dung-de-tuoi-va-lam-phan-bon.pdf
92.4 KiB
136 Downloads
Chi tiết