TCVN 5295:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC -YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ NƯỚC MẶT VÀ NƯỚC NGẦM KHỎI BỊ NHIỄM BẨN DO DẦU VÀ SẢN PHẨM DẦU


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5295:1995
CHẤT LƯỢNG NƯỚC -YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ NƯỚC MẶT VÀ NƯỚC NGẦM KHỎI BỊ NHIỄM BẨN DO DẦU VÀ SẢN PHẨM DẦU
Water quality – General requirements for protection of surface and underground water from pollution caused by oil and oil products

      1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ (sau đây gọi là “dầu”) khi vận chuyển và bảo quản chúng.
Tiêu chuẩn này không qui định các yêu cầu cho việc bảo vệ nước khi khai thác và chế biến dầu.
     2. Các yêu cầu chung
2.1 Khi vận chuyển và bảo quản dầu phải ngăn ngừa khả năng lọt dầu vào các vực nước.
2.2 Vật liệu và kết cấu của các thiết bị và phương tiện vận chuyển và bảo quản dầu không được phép sinh ra khả năng rò rỉ dầu cho đến hết thời hạn sử dụng của chúng, có tính đến các điều kiện vận hành.
2.3 Tất cả các công trình và thiết bị để vận chuyển và bảo quản dầu cần phải được trang bị các phương tiện ngăn ngừa nhiễm bẩn môi trường xung quanh.
2.4 Các công trình và các phương tiện vận chuyển và bảo quản dầu cần phải được trang bị các máy đo kiểm tra để phát hiện rò rỉ dầu.
2.5 Ở những nơi dầu có thể lọt vào các vực nước cần phải trang bị những thiết bị hạn chế loang rộng và thu giữ dầu đã lọt ra và các phương tiện để thông báo cho các cơ quan xử lý sự cố và cho tất cả các bên dùng nước liên quan.

Dowload toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5295:1995 tại đây:

TCVN 5295:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC -YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ NƯỚC MẶT VÀ NƯỚC NGẦM KHỎI BỊ NHIỄM BẨN DO DẦU VÀ SẢN PHẨM DẦU
TCVN 5295:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC -YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ NƯỚC MẶT VÀ NƯỚC NGẦM KHỎI BỊ NHIỄM BẨN DO DẦU VÀ SẢN PHẨM DẦU
TCVN_5295_1995_Chat-luong-nuoc-Yeu-cau-chung-ve-bao-ve-nuoc-mat-va-nuoc-ngam-khoi-bi-nhiem-ban-do-dau-va-san-pham-dau2.pdf
49.6 KiB
197 Downloads
Chi tiết