TCVN 5294:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – QUY TẮC LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN TẬP TRUNG CẤP NƯỚC UỐNG, NƯỚC SINH HOẠT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5294:1995

CHẤT LƯỢNG NƯỚC – QUY TẮC LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN TẬP TRUNG CẤP NƯỚC UỐNG, NƯỚC SINH HOẠT

Water quality – Principle for choice and quality assessment of water sources for drinking anđ used water supply.

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng các nguồn cấp nước là được áp dụng cho các nguồn cấp nước tập trung đã sử dụng hoặc dự định sử dụng để cấp nước uống, nước sinh hoạt.

  1. Quy định chung

2.1. Trong việc cấp nước uống, nước sinh hoạt, các nguồn nước có chất lượng đáp ứng các yêu cầu vệ sinh về chất lượng nước uống được ưu tiên sử dụng.

2.2. Tính hữu dụng của các nguồn cấp nước uống, nước sinh hoạt được xác định trên cơ sở:

– Tình trạng vệ sinh của nơi đặt công trình lấy nước và vùng lân cận (đối với các nguồn cấp nước ngầm);

– Tình trạng vệ sinh của nơi lấy nước và của bản thân thượng lưu và hạ lưu nơi lấy nước (đối với các nguồn cấp nước mặt);

– Chất lượng nước của nguồn cấp nước;

– Dự báo tình trạng trữ lượng và chất lượng của các nguồn cấp nước. Chương trình điều tra các nguồn cấp nước được nêu ra trong phụ lục C.

2.3. Nguồn cấp nước và công trình dẫn nước uống cần phải được bảo vệ khỏi bị nhiễm bẩn bằng cách tổ chức vùng bảo vệ vệ sinh.

2.4. Việc lấy các mẫu nước và phân tích chúng cần được thực hiện bởi các cơ quan và các ngành hữu trách cũng như bởi các tổ chức khác, mà các cơ quan này đã được trao cho quyền tiến hành các công việc phân tích này.

2.5. Cho phép đưa vào sử dụng các nguồn cấp nước mà việc lựa chọn chúng đã có sự thoả thuận với các cơ quan hữu trách.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5294:1995 tại đây:

TCVN 5294:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – QUY TẮC LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN TẬP TRUNG CẤP NƯỚC UỐNG, NƯỚC SINH HOẠT
TCVN 5294:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – QUY TẮC LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN TẬP TRUNG CẤP NƯỚC UỐNG, NƯỚC SINH HOẠT
TCVN_5294_1995_Chat-luong-nuoc-Quy-tac-lua-chon-va-danh-gia-chat-luong-nguon-tap-trung-cap-nuoc-uong-nuoc-sinh-hoatpdf(2).pdf
73.1 KiB
246 Downloads
Chi tiết