TCVN 4750 – 1989 VỎ BẢO VỆ ĐÁ MÀI KÍCH THƯỚC CƠ BẢN, YÊU CẦU KỸ THUẬT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4750 – 1989

VỎ BẢO VỆ ĐÁ MÀI

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN, YÊU CẦU KỸ THUẬT

Cơ quan biên soạn: Học viện kỹ thuật quân sự Bộ Quốc phòng
Cơ quan đề nghị ban hành: Cục Quản lý kỹ thuật – Bộ Quốc phòng
Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Quyết định ban hành số 485/QĐ ngày 25 tháng 09 năm 1989

VỎ BẢO VỆ ĐÁ MÀI

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN, YÊU CẦU KỸ THUẬT

Housing protective of grinding curcle

Basic dimentions and Technical requirement

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vỏ bảo vệ đá mài làm việc với vận tốc vòng từ 15 đến 60 m/s của các máy mài thông dụng và quy định kích thước cơ bản, yêu cầu kỹ thuật.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại vỏ bảo vệ đá mài của các loại máy mài khí nén, máy mài điện cầm tay, các loại máy mài chuyên dùng (máy mài răng, máy mài ren …), đá mài kim cương và đá mài dùng để đánh bóng, cũng như các loại vỏ bảo vệ của các bộ phận giảm chấn.

Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 2153-80.

  1. Kích thước cơ bản

1.1. Kích thước cơ bản của vỏ bảo vệ đá mài phải phù hợp với chỉ dẫn trên hình 1 và trong bảng.

Hình 1.

Chú thích. Hình vẽ này không quy định kết cấu

Vận tốc vòng đá mài m/s Vật liệu vỏ Chiều dày đá mài Đường kính đá mài
Đến 80 Trên 80 đế 150* Trên 150 đến 300** Trên 300 đến 400 Trên 400 đến 500 Trên 500 đến 600*** Trên 600 đến 700 Trên 700 đến 900 Trên 900 đến 1200
Chiều dày vỏ bảo vệ không nhỏ hơn
S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 S S1
Đến 35 Thép đúc Đến 50 5 5 5 5 7 6 8 7 10 8 12 10 14 12 16 14
T 50 đ 100 5 5 7 6 8 6 10 8 13 10 14 12 16 14 18 16
T 100 đ 150 5 5 8 6 10 8 12 10 15 12 16 14 18 16 21 18
T 150 đ 200 12 10 15 12 18 14 20 16 21 16 24 18
T 200 đ 300 18 14 22 17 24 18
T 300 đ 400 24 18 27 21
Thép tấm Đến 50 2 2 3 2 5 3 6 4 8 5 9 8 10 8 12 8
T 50 đ 100 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 10 8 12 8 14 10
T 100 đ 150 4 2 6 4 7 4 9 5 10 7 12 8 14 10 16 12
T 150 đ 200 9 6 10 7 12 8 14 9 16 12 18 14
T 200 đ 300 13 8 15 10 16 10
T 300 đ 400 15 10 16 12 18 14
Trên 35 đến 45 Thép đúc Đến 50 6 6 6 6 8 8 10 10 14 12 16 14 18 16 22 18
T 50 đ 100 8 6 8 6 10 8 12 10 16 12 18 16 20 18 24 20
T 100 đ 150 10 6 10 8 12 10 14 12 18 14 22 18 24 18 28 22
T 150 đ 200 12 10 14 12 16 14 20 16 24 20 26 20 30 24
T 200 đ 300 26 18 29 21 31 23
T 300 đ 400 32 25 36 27 40 30
Thép tấm Đến 50 3 2 3 2 5 3 6 4 7 5 8 6 10 7 11 7 12 8
T 50 đ 100 3 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 11 8 12 8 14 9
T 100 đ 150 6 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 9 14 9 16 10
T 150 đ 200 9 6 10 7 11 8 14 10 15 11 17 12 19 14
T 200 đ 300 16 11 18 12 19 13
T 300 đ 400 18 12 20 14 24 15
Trên 45 đến 60 Thép đúc Đến 50 8 6 8 8 10 8 14 12 16 12 18 14 22 14 24 16
T 50 đ 100 10 8 10 8 12 10 16 12 18 14 22 15 24 16 28 20
T 100 đ 150 12 10 12 10 14 10 18 14 20 16 24 16 28 20 32 22
T 150 đ 200 14 10 14 12 16 12 20 16 22 20 26 22 32 22 36 26
T 200 đ 300 26 18 29 19 30 21 34 23 37 26 41 28 44 31
T 300 đ 400 37 20 40 27 41 29 45 31 52 34 54 31 58 40
Thép tấm Đến 50 3 2 4 3 4 6 7 5 8 6 10 7 12 8 13 19 15 10
T 50 đ 100 6 3 8 6 9 6 10 7 12 8 14 9 15 10 16 12
T 100 đ 150 8 5 10 7 11 8 12 8 14 9 15 10 17 12 21 14
T 150 đ 200 12 9 13 9 14 10 16 11 17 12 19 13 23 16
T 200 đ 300 16 11 17 12 19 13
T 300 đ 400 17 12 19 13 23 16

Chú thích:

* Dùng cho cả đá mài đường kính đến 160 mm

** Dùng cho cả đá mài đường kính đến 315 mm

*** Dùng cho cả đá mài đường kính đến 630 mm

1.1.1. Khe hở giữa mặt trụ của đá mài với mép trên phía trong của miệng vỏ bảo vệ và giữa mặt trụ đá mài với tấm trượt bảo hiểm không lớn hơn 6 mm.

1.1.2. Chiều rộng của tấm trượt bảo hiểm không nhỏ hơn khoảng cách giữa mép ngoài của hai mặt bên của vỏ bảo vệ và chiều dày của nó không nhỏ hơn chiều dày S của vỏ (hình 1).

1.2. Vị trí và trị số góc mở lớn nhất của miệng vỏ bảo vệ so với trục đá mài phải phù hợp với chỉ dẫn trên các hình 2 ÷ 7.

Hình 2.

Vỏ bảo vệ dùng cho máy mài thô và tinh có trục đá nằm ngang.

Hình 3.

Vỏ bảo vệ dùng cho máy mài thô và tinh có trục đá nằm ngang và vị trí của chi tiết gia công thấp hơn đá.

Hình 4.

Vỏ bảo vệ dùng cho máy mài tròn ngoài và máy mài sắc để gia công mặt ngoài của các chi tiết tròn xoay được định vị trên trục tâm, trên mâm cặp hoặc ống kẹp đàn hồi, cũng như máy mài không tâm khi vận tốc vòng của đá mài không lớn hơn 45 m/s.

Hình 5.

Vỏ bảo vệ dùng cho máy mài phẳng và máy mài sắc để gia công mặt phẳng bằng mặt trụ đá, chi tiết được đặt trên bàn máy (trừ máy mài phẳng để gia công các tấm dẫn hướng).

Hình 6.

Vỏ bảo vệ dùng cho máy mài phá trục mềm di động, máy mài phá có khung dao động và máy mài sắc chuyên dùng.

Hình 7.

Vỏ bảo vệ dùng cho máy mài tròn ngoài có trục đá mài ở phía dưới, máy mài không tâm có cụm đá thẳng đứng làm việc ở điểm cao nhất.

1.2.1. Để điều chỉnh khe hở giữa mặt trụ đá mài và mép trước vỏ bảo vệ kết cấu vỏ bảo vệ phải bảo đảm thay đổi được vị trí của nó hoặc tấm trượt bảo hiểm phải được định vị và kẹp chặt tin cậy ở các vị trí. Không được kẹp chặt tấm trượt chỉ bằng lực ma sát.

1.2.2. Đối với vỏ bảo vệ, không có tấm trượt bảo hiểm góc mở phía trước vùng tiếp xúc với sản phẩm của đá mài có profin thẳng (theo hướng ngược chiều với chiều quay của đá) không được lớn hơn 30o, (Hình 8)

Khi mài bằng đá mài được điều chỉnh trên trục côn hoặc đá mài định hình góc mở đó phải tăng lên.

Hình 8.

  1. Yêu cầu kỹ thuật:

2.1. Vỏ bảo vệ đá mài phải được chế tạo bằng thép các bon kết cấu dạng tấm hoặc thép đúc.

2.1.1. Cơ tính của thép các bon kết cấu dạng tấm dùng để chế tạo vỏ bảo vệ đá mài phải thỏa mãn các chỉ tiêu sau đây:

giới hạn bền – không nhỏ hơn 330 MPa;

giới hạn chảy – không nhỏ hơn 210 MPa;

độ giãn dài tương đối – không nhỏ hơn 21%.

2.1.2. Cơ tính của vật liệu chế tạo tấm trượt bảo hiểm không được thấp hơn cơ tính của vật liệu chế tạo vỏ bảo vệ.

2.2. Vành và hai thành bên của vỏ bảo vệ chế tạo bằng thép tấm được hàn với nhau bằng mối hàn liền tăng cường có chiều cao không nhỏ hơn chiều dày thành bên. Mối hàn không được chảy lan và chảy thủng. không được có các khuyết tật sau: nứt ngoài mối hàn và vùng cạnh mối hạn, lõm hàn không được điền đầy, cắt cạnh hàn và hàn không ngấn ở đáy mối hàn.

TCVN 4750 - 1989 VỎ BẢO VỆ ĐÁ MÀI KÍCH THƯỚC CƠ BẢN, YÊU CẦU KỸ THUẬT
322.2 KiB
138 Downloads
Chi tiết