TCVN 4613:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – kết cấu thép – kí hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ


TCVN 4613:1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – kết cấu thép – kí hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ

Tiêu chuẩn này thay thế cho

TCVN 2234:1977: tài liệu thiết kế – thiết lập bản vẽ kết cấu thép.

  1.      Quy định chung

1.1.      Tiêu chuản này áp dụng để thể hiện các bản vẽ kết cấu thép trong thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo, ở các giai đoạn thiết kế.

1.2.      Ngoài  những  điều  quy  định  trong  tiêu  chuẩn  này  phải  tuân  theo  những  quy  định trong   các   tiêu   chuẩn   TCVN   2:   1974;   TCVN   12:1974   “tài   tiệu   thiết   kế”; TCVN95:1963  ”bulông”;  TCVN1091:1975  ”hàn”:TCXD 09:1972  ”tiêu  chuẩn thiết kế. Kết cấu thép” và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

1.3.      Những kí hiệu quy ước chung về loại vật liệu thép và các dạng liên kết trong kết cấu thép được trình bày trong bảng 1. Nếu sử dụng những kí hiệu không có trong bảng này thì phải chú thích trên bản vẽ……………………

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 4613:1988  tại đây:

TCVN 4613:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu thép. Kí hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ.
TCVN 4613:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu thép. Kí hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ.
TCVN_4613_1988-he-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-ket-cau-thep-ki-hieu-quy-uoc-va-the-hien-ban-ve.pdf
866.7 KiB
304 Downloads
Chi tiết