TCVN 4611:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÍ HIỆU QUY ƯỚC CHO THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN TRONG NHÀ CÔNG NGHIỆP


Tiêu chuẩn có ích? Vui lòng chia sẻ cho cộng đồng:

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4611:1988

Nhóm H

 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÍ HIỆU QUY ƯỚC CHO THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN TRONG NHÀ CÔNG NGHIỆP

System of documents for building design – Conventional symbols for lifting transport equiment in indstrials

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2238:1977 “Tài liệu thiết kế. Kí hiệu thiết bị vận chuyển trong nhà công nghiệp

  1. Quy định chung

1.1.   Tiêu chuẩn này qui định các kí hiệu về thiết bị vận chuyển nhà công nghiệp để thể hiện bản vẽ xây dựng trong thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo ở các giai đoạn thiết kế.

1.2.   Các kí hiệu phải vẽ theo tỉ lệ bản vẽ

1.3.   Sức tải của các thiết bị vận chuyển tính bằng kilô Niutơn (KN). Khẩu độ hoặc tầm với của thiết bị tính bằng (m)

1.4.   Những kí hiệu qui ước chung về thiết bị vận chuyển trong nhà công trình công nghiệp được trình bày trong bảng 1. Nếu sử dụng những kí hiệu khác cần phải chú ý trên bản vẽ.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 4611:1988 tại đây:

TCVN 4611:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÍ HIỆU QUY ƯỚC CHO THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN TRONG NHÀ CÔNG NGHIỆP
TCVN 4611:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÍ HIỆU QUY ƯỚC CHO THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN TRONG NHÀ CÔNG NGHIỆP
TCVN-4611_1988_He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-Ki-hieu-quy-uoc-cho-thiet-bi-nang-chuyen-trong-nha-cong-nghiep.pdf
377.9 KiB
160 Downloads
Chi tiết
Tiêu chuẩn có ích? Vui lòng chia sẻ cho cộng đồng: