TCVN 4519:1988 HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIÊM THU


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4519:1988

HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

– QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIÊM THU
Indoor water supply and drainage systems –

Codes for construction, check and acceptance

 

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 70 : 1977 “Quy phạm thi công và nghiệm thu thiết bị vệ sinh các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp”

  1. Nguyên tắc chung

1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc lắp đặt mạng lưới cấp thoát nước sinh hoạt, thoát nước mưa, cấp nước nóng các nồi hơi cấp nhiệt độ để đun nước nóng và nồi hơi trong các nhà ở, nhà công cộng, nhà công nghiệp và các công trình phụ khác.

Khi lắp đặt hệ thống cấp nhiệt, cấp nước nóng, nồi hơi với nồi đun nước tới nhiệt độ 1150C và nồi hơi với áp suất công tác của hơi lớn hơn 0,7daN/cm2 cần phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn xây dựng và quản lí an toàn đường ống dẫn hơi và dẫn nước nóng hiện hành.

Chú thích:

1) Lắp đặt hệ thống cấp và thoát nước bằng các loại ống chất dẻo không nêu trong tiêu chuẩn này mà cần tiến hành theo tiêu chuẩn hướng dẫn thiết kế riêng đối với mạng lưới cấp và thoát nước bằng ống chất dẻo.

2) Lắp đặt hệ thống thiết bị kĩ thuật vệ sinh trong các công trình đặc biệt, cần phải tiến hành theo hướng dẫn riêng của thiết kế.

3) Khi lắp đặt và nghiệm thu các hệ thống vòi phun nước và vòi xả nước, ngoài tiêu chuẩn này còn cần phải thoả mãn các yêu cầu của thiết kế.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 4519:1988 tại đây:

TCVN 4519:1988 HỆ THỐNG CẤP THOÁT NưỚC BÊN TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH  - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIÊM THU
TCVN 4519:1988 HỆ THỐNG CẤP THOÁT NưỚC BÊN TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIÊM THU
TCVN_4519-1988_He-thong-cap-thoat-nuoc-ben-trong-nha-va-cong-trinh-Quy-pham-thi-cong-va-nghiem-thu.pdf
202.9 KiB
2074 Downloads
Chi tiết