TCVN 4450:1987 CĂN HỘ Ở – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4450:1987

CĂN HỘ Ở – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Dwelling apartments – Design standard

Tiêu chuẩn này thay thế cho TC 36: 1969

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các loại nhà ở căn hộ xây dựng tại các thành phố, thị xã, thị trấn hay trong khu nhà ở của các cơ quan xí nghiệp trong phạm vi cả nước.

Ngoài các quy định trong tiêu chuẩn này, còn phải tuân theo “TCVN 4451: 1987– Nhà ở – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”.

Chú thích: Đối với những nhà ở căn hộ thiết kế cho các điểm dân cư nông trường, lâm trường về diện tích phòng và loại căn hộ phải tuân theo những quy định trong tiêu chuẩn này. Riêng về diện tích các bộ phận phụ (bếp, kho xí, tắm…) được phép thiết kế theo yêu cầu và đặc điểm sản xuất cho địa phương xây dựng.

  1. Yêu cầu thiết kế căn hộ.

1.1. Trong nhà ở căn hộ, các căn hộ phải thiết kế độc lập, khép kín với đầy đủ các thành phần sau:

Các phòng ở;

Các bộ phận phụ.

1.2. Căn cứ vào số nhân khẩu, các căn hộ được thiết kế theo bốn loại sau

Loại căn hộ một phòng: từ 2 đến 3 người; Loại căn hộ hai phòng: từ 4 đến 5 người; Loại căn hộ ba phòng: từ 6 đến 7 người; Loại căn hộ bốn phòng: từ 8 người trở lên;

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 4450:1987 tại đây:

TCVN 4450:1987 CĂN HỘ Ở -  TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCVN 4450:1987 CĂN HỘ Ở - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCVN4450_1987_Can-ho-o-Tieu-chuan-thiet-ke.pdf
148.0 KiB
954 Downloads
Chi tiết