TCVN 4431:1987 TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TOÀN PHẦN LAN CAN AN TOÀN – ĐIỀU KIỆN KĨ THUẬT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 4431:1987
TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TOÀN PHẦN LAN CAN AN TOÀN – ĐIỀU KIỆN KĨ THUẬT
Protective inventory safeguards – Technical condition

     1. Quy định chung
1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế, chế tạo và thi công lan can an toàn, dùng cho các công trường xây dựng.
Chú thích : Lan can an toàn dùng để ngăn người ngã từ trên cao khi xây hoặc sửa chữa nhà công trình.
1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các tấm dùng để che, đậy những lỗ hổng, công cụ cố định làm việc ở trên cao.
1.3. Lan can an toàn phái thiết kế và sử dụng phù hợp với những yêu cầu của tiêu chuẩn này và các tài liệu kĩ thuật đã được duyệt.
1.4. Lan can an toàn dùng để ngăn:
– Các lỗ hổng trên trần và mái;
– Rìa trần và mái;
– Những chỗ ở trên cao có người qua lại làm việc mà không có rào ngăn cố định;
1.5. Trong quá trình sử dụng lan can an toàn phải chịu được các tác dụng của môi trường (độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ mặt trời, sương giá).

     Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây:

TCVN 4431:1987 TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TOÀN PHẦN LAN CAN AN TOÀN – ĐIỀU KIỆN KĨ THUẬT
TCVN 4431:1987 TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TOÀN PHẦN LAN CAN AN TOÀN – ĐIỀU KIỆN KĨ THUẬT
TCVN4431_1987_Tieu-chuan-bat-buoc-ap-dung-toan-phan-lan-can-an-toan-Dieu-kien-ki-thuat.pdf
122.8 KiB
918 Downloads
Chi tiết