TCVN 4391:2009 KHÁCH SẠN – XẾP HẠNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 4391:2009
KHÁCH SẠN – XẾP HẠNG
Hotel – Classification

     Lời nói đầu
TCVN 4391: 2009 thay thế TCVN 4391:1986
TCVN 4391:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 228 “Du lịch và các dịch vụ có liên quan” biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

     1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu tối thiểu để xếp hạng khách sạn, không áp dụng để xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch khác.
Tiêu chuẩn này cũng có thể được tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo nâng cấp khách sạn.
     2. Thuật ngữ
2.1. Khách sạn (hotel)
Cơ sở lưu trú du lịch có quy mô từ 10 buồng ngủ trở lên, đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và dịch vụ cần thiết phục vụ khách.
2.1.1. Khách sạn thành phố (city hotel)
Khách sạn được xây dựng tại các đô thị, chủ yếu phục vụ khách thương gia, khách công vụ, khách tham quan du lịch.
2.1.2. Khách sạn nghỉ dưỡng (hotel resort)
Khách sạn được xây dựng thành khối hoặc thành quần thể các biệt thự, căn hộ, băng-ga-lâu ở khu vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí, tham quan của khách du lịch.
2.1.3. Khách sạn nổi (floating hotel)
Khách sạn neo đậu trên mặt nước và có thể di chuyển.
2.1.4. Khách sạn bên đường (motel)
Khách sạn được xây dựng gần đường giao thông, gắn với việc cung cấp nhiên liệu, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện vận chuyển và cung cấp các dịch vụ cần thiết phục vụ khách.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 4391:2009 tại đây:

TCVN 4391:2009 KHÁCH SẠN – XẾP HẠNG
TCVN 4391:2009 KHÁCH SẠN – XẾP HẠNG
TCVN_4391-2009_Khach-san-xep-hang.pdf
Version: TCVN 4391:2009
1.4 MiB
1217 Downloads
Chi tiết