TCVN 4353:1986 ĐẤT SÉT ĐỂ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI NUNG – YÊU CẦU KĨ THUẬT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 4353:1986
ĐẤT SÉT ĐỂ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI NUNG – YÊU CẦU KĨ THUẬT
Clay for production of burnt tiles and bricks – Technical requirements

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất sét (kể cả đất sét nguyên thổ hay hỗn hợp của nhiều loại đất sét) dùng để sản xuất gạch đặc và ngói nung theo TCVN 1451: 1986 và TCVN 1452: 1986.
1. Yêu cầu kĩ thuật
1.1. Đất sét dùng để sản xuất gạch đặc và ngói nung là đất sét dễ cháy, có nhiệt độ nung thích hợp không lớn hơn 1050oC.
1.2. Đất sét chứa muối tan hoặc những tạp chất có hại khác phải được xử lí thích hợp.
1.3. Đất sét để sản xuất gạch đặc phải có thành phần hoá học như quy định ở bảng 1, chỉ tiêu kích cỡ hạt như quy định ở bảng 2 và các chỉ tiêu cơ lí như quy định ở bảng 3.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 4353:1986 tại đây:

TCVN 4353:1986 ĐẤT SÉT ĐỂ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI NUNG – YÊU CẦU KĨ THUẬT
TCVN 4353:1986 ĐẤT SÉT ĐỂ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI NUNG – YÊU CẦU KĨ THUẬT
TCVN_4353-1986_Dat-set-de-san-xuat-gach-ngoi-nung-Yeu-cau-ky-thuat.pdf
Version: TCVN 4353:1986
59.6 KiB
814 Downloads
Chi tiết