TCVN 4344:1986 ĐẤT SÉT ĐỂ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI NUNG – LẤY MẪU


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 4344:1986
ĐẤT SÉT ĐỂ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI NUNG – LẤY MẪU
Clay for production of burnt tiles and bricks – Sampling

1. Lấy mẫu ban đầu
1.1. Ở nơi khai thác mẫu ban đầu được lấy trên mỗi ô tô, mỗi ben máy gạt hay trên mỗi thuyền, xà lan và ít nhất ở ba vị trí, đầu, giữa và cuối của thiết bị vận chuyển lúc bốc lên hoặc dở xuống.
1.2. Ở các xí nghiệp sản xuất mẫu ban đầu được lấy ở kho hoặc được gạt theo chu kì từng giờ trên băng tải đưa đất vào sản xuất.
Trong kho mẫu ban đầu được lấy từ những đống đất không quá 100m3, ở mười điểm khác nhau (trên bề mặt, dưới chân và ở giữa đống) sao cho mẫu lấy ra đại diện cho cả đống đất.
1.3. Tại các lỗ khoan thăm dò địa chất, mẫu ban đầu được lấy theo các quy định riêng, nhưng ít nhất ứng với mỗi tầng đất phải lấy một mẫu ban đầu.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 4344:1986 tại đây:

TCVN 4344:1986 ĐẤT SÉT ĐỂ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI NUNG – LẤY MẪU
TCVN 4344:1986 ĐẤT SÉT ĐỂ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI NUNG – LẤY MẪU
TCVN_4344-1986_Dat-set-de-san-xuat-gach-ngoi-nung-Lay-mau.pdf
Version: TCVN 4344:1986
57.9 KiB
393 Downloads
Chi tiết