TCVN 4316:2007 XI MĂNG POÓC LĂNG XỈ LÒ CAO


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 4316:2007

XI MĂNG POÓC LĂNG XỈ LÒ CAO

Portland blast furnace slag cement

Lời nói đầu

TCVN 4316:2007 thay thế cho TCVN 4316 : 1986.

TCVN 4316:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

XI MĂNG POÓC LĂNG XỈ LÒ CAO

Portland blast furnace slag cement

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng xỉ lò cao có hàm lượng từ trên 40 % đến 70 % xỉ hạt lò cao.

  1. Tài liệu viện dẫn

TCVN 141 : 1998 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học.

TCVN 4030 : 2003 Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn.

TCVN 4315 : 2007 Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng.

TCVN 4787 : 2001 Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử.

TCVN 6016 : 1995 Xi măng – Phương pháp thử – Xác định độ bền.

TCVN 6017 : 1995 Xi măng – Phương pháp thử – Xác định thời gian đông kết và độ ổn định.

  1. Quy định chung

3.1 Xi măng poóc lăng xỉ lò cao được chế tạo bằng cách nghiền mịn hỗn hợp clanhke xi măng poóc lăng với xỉ hạt lò cao và một lượng thạch cao thích hợp; hoặc trộn đều xỉ hạt lò cao đã nghiền mịn với xi măng poóc lăng.

3.2 Xỉ hạt lò cao có chất lượng thỏa mãn TCVN 4315 : 2007.

3.3 Phân loại:

Theo hàm lượng xỉ, xi măng poóc lăng xỉ lò cao được chia thành 2 loại:

– loại I: chứa từ trên 40 % đến 60 % xỉ – ký hiệu là PCBBFS I;

– loại II: chứa từ trên 60 % đến 70 % xỉ – ký hiệu là PCBBFS II.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 4316:2007 tại đây:

TCVN 4316:2007  XI MĂNG POÓC LĂNG  XỈ LÒ CAO
TCVN 4316:2007 XI MĂNG POÓC LĂNG XỈ LÒ CAO
TCVN_4316-2007_Xi-mang-pooc-lang-xi-lo-cao.pdf
66.9 KiB
1007 Downloads
Chi tiết