TCVN 4315:2007 XỈ HẠT LÒ CAO DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 4315:2007

XỈ HẠT LÒ CAO DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG

Granulated blast furnace slag for cement production

Lời nói đầu

TCVN 4315:2007 thay thế TCVN 4315 : 1986.

TCVN 4315:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

XỈ HẠT LÒ CAO DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG

Granulated blast furnace slag for cement production

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng.

  1. Tài liệu viện dẫn

TCVN 141 : 1998 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học.

TCVN 2682 : 1999 Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 4030 : 2003 Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn.

TCVN 6016 : 1995 Xi măng – Phương pháp thử – Xác định độ bền.

  1. Quy định chung

3.1. Xỉ hạt lò cao là sản phẩm phụ của quá trình luyện gang, có dạng hạt nhỏ, thu được sau khi làm lạnh nhanh xỉ nóng chảy bằng nước hoặc không khí.

3.2. Xỉ hạt lò cao cho sản xuất xi măng trước khi đưa vào sử dụng phải được nghiên cứu xác định các chất độc hại và hoạt tính phóng xạ, đảm bảo sức khỏe con người và môi trường theo các quy định hiện hành của pháp luật. Đồng thời bản chất, cấu trúc, thành phần hóa, thành phần khoáng và các tạp chất cũng được nghiên cứu đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến xi măng và bê tông.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 4315:2007 tại đây:

TCVN 4315:2007 XỈ HẠT LÒ CAO DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG
TCVN 4315:2007 XỈ HẠT LÒ CAO DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG
TCVN_4315-2007_Xi-hat-lo-cao-dung-de-san-xuat-xi-mang.pdf
74.2 KiB
685 Downloads
Chi tiết