TCVN 4314:2003 VỮA XÂY DỰNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 4314:2003
VỮA XÂY DỰNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT
Motar for masonry – Specifications

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa sử dụng chất kết dính vô cơ, dùng để xây và hoàn thiện các công trình xây dựng.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại vữa đặc biệt, như: vữa chịu axit, vữa chống phóng xạ, vữa xi măng – polyme, vữa không co ngót, …
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 1770 : 1996 Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 2231 : 1989 Vôi canxi cho xây dựng.
TCVN 2682 : 1999 Xi măng poóclăng – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 3121 : 2003 (các phần) Vữa xây dựng – Các phương pháp thử.
TCVN 4033 : 1995 Xi măng poóclăng puzolan – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 4506 : 1987 Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 5691 : 2000 Xi măng poóclăng trắng.
TCVN 6067 : 1995 Xi măng poóclăng bền sunphát – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 6260 : 1997 XI măng poóclăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 4314:2003 tại đây:

TCVN 4314:2003 VỮA XÂY DỰNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN 4314:2003 VỮA XÂY DỰNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN_4314-2003_Vua-xay-dung-Yeu-cau-ky-thuat.pdf
Version: TCVN 4314:2003
71.6 KiB
1271 Downloads
Chi tiết