TCVN 4199 : 1995


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4199 : 1995 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỨC CHỐNG CẮT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Ở MÁY CẮT PHẲNG Soil – Laboratoy method of determination of shear resistance in a shear box appratus Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định sức chống cắt của đất loại sét và đất loại cát có kết cấu nguyên hoặc được chế bị trong phòng thí nghiệm, ở máy cắt theo một mặt phẳng định trước, dùng cho xây dựng . Tiêu chuẩn này không áp dụng cho đất cát thô và đất sỏi sạn, đất loại sét ở trạng thái chảy và bị chảy dưới tác dụng của áp lực thẳng đứng ơ ≤ 1.105 N/m2 (1 KG/cm2) trong điều kiện nở hông. Quy định chung 1.1. Sức chống cắt của đất là phản lực của nó đối với ngoại lực ứng với […]

TCVN 4199 : 1995 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP ...