TCVN 4114 : 1985


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4114-1985 THIẾT BỊ KỸ THUẬT ĐIỆN CÓ ĐIỆN ÁP LỚN HƠN 1000 V YÊU CẦU AN TOÀN Electrical devices for voltages above 1000 V Safety requirements Cơ quan biên soạn: Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật bảo hộ lao động Cơ quan đề nghị ban hành: Tổng công đoàn Việt Nam Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số: 771/QĐ ngày 17 tháng 12 năm 1985. THIẾT BỊ KỸ THUẬT ĐIỆN CÓ ĐIỆN ÁP LỚN HƠN 1000 V YÊU CẦU AN TOÀN Electrical devices for voltages above 1000 V Safety requirements Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị điện dùng để đóng ngắt, các bộ phóng […]

TCVN 4114 : 1985 THIẾT BỊ KỸ THUẬT ĐIỆN CÓ ...