TCVN 4032:1985 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN BỀN UỐN VÀ NÉN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4032:1985

XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN BỀN UỐN VÀ NÉN

Cements – Methods for determination of bending and compressive strength

Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 140 : 1964, phần V và TCVN 2232: 1977.

  1. Thiết bị thử

– Máy trộn vữa xi măng;

– Chảo hình chỏm cầu và bay

– Bàn dằn, khâu hình côn tiêu chuẩn, chầy tròn đầm mẫu;

– Khuôn 40 x 40 x 160mm và nắp khuôn;

– Bàn rung tạo mẫu;

– Thiết bị xác định giới hạn bền uốn;

– Máy nén;

– Tấm ép;

– Cân kĩ thuật có độ chính xác tới 0,1g;

– Đồng hồ bấm giây hoặc đồng hồ cát.

1.1. Máy trộn vữa xi măng

Sơ đồ máy trộn, kích thước cơ bản được mô tả ở hình 1

Khối lượng các chi tiết của máy trộn cho phép khi chế tạo và khi đã hao mòn phải phù hợp với các chỉ số đưa ra ở bảng 1.

Số vòng quay của đĩa trộn trong một phút phải đạt 8 ± 0,5, số vòng quay của quả lăn trong một phút phải đạt 72 ± 5. Mỗi mẻ trên đĩa trộn phải quay được 20 vòng, sau đó máy phải tự động dừng lại được.

TCVN 4032:1985 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN BỀN UỐN VÀ NÉN
TCVN 4032:1985 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN BỀN UỐN VÀ NÉN
TCVN_4032-1985_Xi-mang-Phuong-phap-xac-dinh-gioi-han-ben-uon-va-nen.pdf
344.4 KiB
495 Downloads
Chi tiết