TCVN 4029:1985 XI MĂNG YÊU CẦU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4029:1985

XI MĂNG

YÊU CẦU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ

(Ban hành theo Quyết định số 222/QĐ ngày 12/6/1985)

1. Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 140-64 phần “chỉ dẫn chung”

Tiêu chuẩn quy định những yêu cầu chung khi thử cơ lý các loại xi măng về các chỉ tiêu cơ bản:

a) Độ mịn của bột ximăng;

b) Độ đảo tiêu chuẩn và thời gian đông kết của hồ ximăng;

c) Tính ổn định thể tích của hồ ximăng;

d) Giới hạn bề uốn và nén của các mẫu chế tạo từ vữa ximăng.

2. Khối lượng mẫu ximăng lấy để thử của mỗi lô ít nhất phải bằng 20 kg. 10kg đem thử, còn 10kg giữ cẩn thận trong bình lưu mẫu để thử lại khi cần thiết. Nếu lấy mẫu trong các bao phải lấy ít nhất trong 20 bao ở rải rác nhiều nơi, mỗi bao lấy chừng 1kg rồi đem trộn đều. Mẫu thử phải lấy từ các lô cùng loại, cùng số hiệu. Nếu lấy mẫu ở dạng rời thì phải lấy ở nhiều vị trí, ít nhất ở 20 chỗ khác nhau, theo toàn bộ chiều dày khối ximăng, mỗi chỗ lấy khoảng 1kg, rồi đem trộn đều.

3. Phương pháp lấy ximăng trong các bao: mở miệng bao, dùng ống chuyên lấy mẫu xúc dọc bao, rồi gập miệng bao lại.

4. Mẫu ximăng đem thử phải được đựng trong các bao hoặc hộp kín, bảo quản ở nơi khô ráo tránh tiếp xúc với nước và ẩm. Phải ghi rõ loại mẫu và tình trạng bao bì chứa các mẫu ximăng vào sổ theo dõi thí nghiệm

5. Trên bao hoặc hộp đựng mẫu thí nghiệm phải ghi rõ loại, nhãn hiệu, số hiệu lô, ngày sản xuất và ngày lấy mẫu.

6. Trước khi thử các mẫu ximăng phải sàng qua sàng có kích thước lỗ 1,0 x 1,0 mm, phần còn trên sàng cân lại rồi mới đổ đi.

Khối lượng phần còn lại trên sàng tính bằng phần trăm so với khối lượng mẫu toàn bộ và ghi vào sổ theo dõi thí nghiệm

7. Nhiệt độ trong phòng thí nghiệm phải đảm bảo 27± 2oC theo TCVN 1966-77 và phải ghi vào sổ theo dõi thí nghiệm.

8. Trước khi thử, ximăng, cát, nước khuôn mẫu, cần được đảm bảo đúng nhiệt độ trong phòng thí nghiệm.

9. Nước dùng để thử và bảo dưỡng mẫu thử phải là nước máy thông thường, không lẫn nước giếng.

10. Không cho phép dùng dụng cụ: khuôn, bay, chảo, thìa bằng các vật liệu có phản ứng với ximăng.

11. Nhiệt độ phòng bảo dưỡng mẫu thử và nước trong bể ngâm mẫu phải đảm bảo nhiệt độ 27± 2oC theo TCVN 1966-77.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 4029:1985 tại đây:

TCVN 4029:1985 XI MĂNG YÊU CẦU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ
TCVN 4029:1985 XI MĂNG YÊU CẦU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ
TCVN_4029-1985_Xi-mang-yeu-cau-chung-ve-phuong-phap-thu-co-ly.pdf
62.7 KiB
281 Downloads
Chi tiết