TCVN 3991:1985 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG THUẬT NGỮ – ĐỊNH NGHĨA


 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3991:1985
TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG THUẬT NGỮ – ĐỊNH NGHĨA
Standard for fire protection in building design. Terminology – definitions

Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng trong hệ thống tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy trong thiết kế xây dựng.

Thuật ngữ và định nghĩa

Thứ tự Thuật ngữ Định nghĩa
Thuật ngữ chung
01 Lửa Là quá trình cháy được đặc trưng bằng sự toả nhiệt, khói và có ngọn lửa
02 Độ chịu lửa Tính chất của cấu kiện và kết cấu xây dựng giữ được khả năng chịu lửa cũng như khả năng chống lại sự hình thành các lỗ hổng và sự nung nóng đến nhiệt độ tới hạn và lan truyền ngọn lửa
03 Sự lan truyền Sự lan truyền cháy trên bề mặt và bên trong các cấu kiện và kết cấu ngọn lửa theo xây dựng kết cấu
04 Sự cháy Tác dụng qua lại của vật chất với ô xy kèm theo toả nhiệt hoặc khói có xuất hiện ngọn lửa hoặc cháy âm ỉ
05 Sản phẩm cháy Vật chất được tạo nên do cháy
06 Sự phát sáng Sự cháy không có ngọn lửa nhưng có phát sáng
07 Cháy âm ỉ Sự cháy không phát sáng, thường biết được do xuất hiện khói
08 Khói Thể vẫn nhìn thấy được trong không khí được tạo ra từ những phần tử rắn, lỏng hoặc khí khi cháy
09 Sự mồi lửa Sự gây cháy
10 Nguồn cháy Nhiệt năng dẫn đến sự bốc cháy
11 Sự đốt cháy Sự cháy có mục đích, kiềm chế được
12 Sự các bon hoá Sự tạo thành các bon do kết quả nhiệt phân hay cháy không hoàn toàn của chất hữu cơ
13 Sự bốc cháy Sự bắt đầu cháy không do tác động của nguồn cháy
14 Sự tự bốc cháy Sự bắt đầu cháy không do tác động của nguồn cháy
15 Tính bốc cháy Khả năng cháy của vật chất dưới tác động của nguồn cháy
16 Nhiệt độ bốc Nhiệt độ thấp nhất mà các vật liệu có thể bốc cháy do tác động của cháy nguồn cháy
17 Nhiệt độ tự bốc Nhiệt độ thấp nhất mà các vật liệu có thể bốc cháy không cần tác cháy động của nguồn cháy
18 Ngọn lửa Sự cháy ở dạng khí có kèm theo phát sáng và nhiệt
19 Sự lan truyền Sự lan truyền cháy ở dạng khí có kèm theo phát sáng và nhiệt ngọn lửa
20 Sự bốc lửa Sự bốc cháy có ngọn lửa
21 Sự tự bốc Sự bốc cháy có ngọn lửa cháy
22 Đám cháy Sự cháy không điều khiển được, phát triển theo thời gian và không gian
23 Nhiệt phân Sự phá huỷ hoá học không thuận nghịch do kết quả tăng nhiệt độ nhưng có hoặc không có ô xy hoá
24 Chế độ nhiệt Sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình thử khi xác định tiêu chuẩn các giới hạn chịu lửa của kết cấu
25 Giới hạn chịu lửa Thời gian (tính bằng giờ hoặc phút) từ khi bắt đầu thử chịu lửa theo tiêu chuẩn các mẫu cho tới xuất hiện một trong các trạng thái giới hạn của kết cấu và cấu kiện
26 Giới hạn lan truyền cháy Thời gian (tính bằng giờ hoặc phút) từ lúc bắt đầu thử mẫu theo tiêu chuẩn các mẫu cho tới xuất hiện 1 dấu hiệu nào đó đặc trưng cho sự lan truyền ngọn lửa theo kết cấu
27 Bậc chịu lửa Đặc trưng chịu lửa theo tiêu chuẩn của nhà và công trình được xác định bằng giới hạn chịu lửa của các kết cấu xây dựng chính
28 Thể nhiệt Năng lượng toả ra khi cháy hoàn toàn một đơn vị khối lượng của vật liệu
29 Tải trọng cháy Tổng thể nhiệt của toàn bộ khối lượng vật liệu cháy được trên 1 m2 diện tích sàn nhà hoặc công trình
30 Xử lý chống cháy Tạo lớp phủ trên bề mặt hoặc ngâm tẩm kỹ làm tăng giới hạn chịu lửa của kết cấu và giới hạn lan truyền của ngọn lửa
31 Nhóm tính bốc cháy của vật liệu Đặc trưng tiêu chuẩn về tính bốc cháy của vật liệu
32 Vật liệu không cháy Vật liệu dưới tác động của lửa hay nhiệt độ cao không bốc cháy, không âm ỉ và không bị các bon hoá
33 Vật liệu dễ cháy Vật liệu dưới tác động của lửa hay nhiệt độ cao bốc cháy, cháy âm ỉ hay bị các bon hoá sau khi để cách ly nguồn cháy
34 Vật liệu khó cháy Vật liệu dưới tác động của lửa hay nhiệt độ cao thì bốc cháy, cháy âm ỉ, hoặc các bon hoá và tiếp tục cháy, cháy âm ỉ hoặc các bon hoá khi có nguồn cháy, nhưng sau khi cách ly khỏi nguồn cháy thì ngừng cháy hoặc ngừng cháy âm ỉ
35 Vật ngăn cháy Kết cấu có giới hạn tiêu chuẩn về độ chịu lửa ngăn cản sự lan truyền ngọn lửa và bộ phận này sang bộ phận khác của công trình
36 Thang chữa cháy bên ngoài Thang dùng để đưa nhân viên chữa cháy và thiết bị kỹ thuật chữa cháy lên mái nhà và công trình
37 Lối thoát nạn Lối dẫn đến cửa thoát nạn ra ngoài
38 Cửa thoát nạn Cửa ra trực tiếp bên ngoài hay vào khu vực an toàn

     Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 3991:1985 tại đây:

TCVN 3991:1985 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG THUẬT NGỮ – ĐỊNH NGHĨA
TCVN 3991:1985 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG THUẬT NGỮ – ĐỊNH NGHĨA
TCVN3991_1985_Tieu-chuan-phong-chay-trong-thiet-ke-xay-dung-thuat-ngu-Dinh-nghia.pdf
101.9 KiB
561 Downloads
Chi tiết