TCVN 3600-81


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3600-81 THÉP TẤM MỎNG LỢP NHÀ, MẠ KẼM VÀ RỬA AXIT CỠ -THÔNG SỐ – KÍCH THƯỚC Roofing steel sheet. Dimension Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép tấm mỏng lợp nhà, mạ kẽm và rửa axit có chiều dày từ 0,25 đến 2,0 mm; chiều rộng từ 510 đến 1500 mm, chiều dài từ 710 đến 2500 mm. Kích thước cơ bản và khối lượng lý thuyết của thép tấm phải phù hợp với bảng sau: Tấm cán trên máy cán liên tục cho phép cung cấp bằng cuộn. Chiều dài cuộn do hai bên thỏa thuận quy định. Theo thỏa thuận của hai bên, tấm được cung cấp với kích thước sau: 1,0 x 1000 x 2400 mm; 0,7 x 650 x 1350 mm; 0,7 x 480 x 1350 mm; 0,7 x 480 x 1440 mm; Khi cán thép tấm rửa axit có […]

TCVN 3600-81 THÉP TẤM MỎNG LỢP NHÀ, MẠ KẼM VÀ ...