TCVN 3600-81 THÉP TẤM MỎNG LỢP NHÀ, MẠ KẼM VÀ RỬA AXIT CỠ -THÔNG SỐ – KÍCH THƯỚC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3600-81

THÉP TẤM MỎNG LỢP NHÀ, MẠ KẼM VÀ RỬA AXIT

CỠ -THÔNG SỐ – KÍCH THƯỚC

Roofing steel sheet. Dimension

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép tấm mỏng lợp nhà, mạ kẽm và rửa axit có chiều dày từ 0,25 đến 2,0 mm; chiều rộng từ 510 đến 1500 mm, chiều dài từ 710 đến 2500 mm.

  1. Kích thước cơ bản và khối lượng lý thuyết của thép tấm phải phù hợp với bảng sau:
  2. Tấm cán trên máy cán liên tục cho phép cung cấp bằng cuộn. Chiều dài cuộn do hai bên thỏa thuận quy định.
  3. Theo thỏa thuận của hai bên, tấm được cung cấp với kích thước sau:

1,0 x 1000 x 2400 mm;

0,7 x 650 x 1350 mm;

0,7 x 480 x 1350 mm;

0,7 x 480 x 1440 mm;

  1. Khi cán thép tấm rửa axit có chiều rộng 510; 600; 710 và 750 mm trên máy cán liên tục được phép cung cấp tấm có chiều rộng gấp đôi là 1020; 1250; 1420 và 1500 mm.
  2. Thép tấm mỏng lợp nhà và mạ kẽm được cung cấp theo khối lượng và phù hợp với sai lệch cho phép về chiều rộng, chiều dài của tấm quy định trong tiêu chuẩn này.
  3. Thép tấm mỏng rửa axit được cung cấp theo chiều dày hoặc khối lượng nhưng phải ghi rõ trong đơn hàng.

Thép tấm mỏng rửa axit cán trên máy cán liên tục được cung cấp theo chiều dày. Sai lệch cho phép về chiều rộng và chiều dài như sau:

Chiều rộng: + 5 mm;

Chiều dài: + 10 mm;

Chú thích: Khi cán liên tục, sai lệch về chiều rộng và chiều dài là + 20 mm.

Chiều dày tấm Sai lệch cho phép về chiều dày Chiều rộng và chiều dài tấm, mm
510 x 710 510 x 1420 710 x 1420 600 x 2000 710 x 2000 750 x 2000 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 2500
mm Khối lượng lý thuyết, kg
0,25 ± 0,04 0,7
0,28 0,8
0,32 0,9 2,5
0,35 1,0 2,8
0,40 1,1 2,3 3,2 3,8 4,5 4,7
0,45 1,3 2,6 3,5 4,2 5,0 5,3
0,50 1,4 2,8 4,0 4,7 5,6 5,9
0,55 ± 0,05 1,6 3,1 4,4 5,2 6,1 6,5
0,63 1,8 3,6 5,0 5,9 7,0 7,4
0,70 ± 0,08 2,0 4,0 5,5 6,6 7,8 8,2 11,0 17,2
0,80 2,3 4,5 6,3 7,5 8,9 9,9 12,6 19,6
0,90 7,1 8,5 10,0 10,6 14,1 22,1
1,0 ± 0,07 7,9 9,4 11,2 11,8 15,7 24,5
1,1 8,9 10,6 12,5 13,2 17,6 27,5
1,2 ± 0,09 9,9 11,8 13,9 14,7 19,6 30,7
1,4 ± 0,11 11,1 13,2 15,6 16,5 22,0 34,2
1,6 12,7 15,2 17,8 18,8 25,1 39,2 47,1
1,8 ± 0,12 14,3 17,0 20,1 21,2 28,3 44,1 53,0
2,0 ± 0,13 15,8 18,8 22,3 23,6 31,4 49,1 58,9

Chú thích: Khối lượng lý thuyết của tấm được tính với khối lượng riêng của thép bằng 7,85 g/cm3.

  1. Sai lệch cho phép về khối lượng:

– Đối với tấm có khối lượng đến 3 kg: ± 0,15 kg cho một tấm.

– Đối với tấm có khối lượng từ 3 đến 7 kg: ± 0,25 kg cho một tấm.

– Đối với tấm có khối lượng từ 7 kg và lớn hơn: ± 5% khối lượng của một tấm.

  1. Độ chênh lệch của hai đường chéo trên một tấm không được lớn hớn 10 mm.
TCVN 3600-81 THÉP TẤM MỎNG LỢP NHÀ, MẠ KẼM VÀ RỬA AXIT CỠ -THÔNG SỐ - KÍCH THƯỚC
TCVN 3600-81 THÉP TẤM MỎNG LỢP NHÀ, MẠ KẼM VÀ RỬA AXIT CỠ -THÔNG SỐ - KÍCH THƯỚC
tcvn-3600-81-thep-tam-mong-lop-nha-ma-kem-va-rua-axit-co-thong-so-kich-thuoc.pdf
89.4 KiB
360 Downloads
Chi tiết