TCVN 3121-18:2003


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-18:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 18: XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC MẪU VỮA ĐÃ ĐÓNG RẮN Mortar for masonry – Test methods Part 18: Determination of water absorption of hardened mortars Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ hút nước cho các loại vữa xây dựng đã đóng rắn Nguyên tắc Ngâm mẫu thử đã được sấy khô và biết trước khối lượng cho tới khi bão hoà nước. Độ hút nước là tỷ lệ phần trăm khối lượng nước hút vào so với khối lượng mẫu khô. Thiết bị và dụng cụ thử – Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1 gam; – Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh và ổn định nhiệt độ; – Thùng ngâm mẫu. Cách tiến hành Mẫu vữa đóng rắn đã được bảo dưỡng trong […]

TCVN 3121-18:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...