TCVN 3121-10:2003


  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-10:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 10: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH MẪU VỮA ĐÓNG RẮN Mortar for masonry – Test methods Part 10: Determination of dry bulk density of hardened mortars Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của vữa đóng rắn. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3121-11 : 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 11: Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn. Nguyên tắc Xác định tỷ số giữa khối lượng và thể tích của mẫu vữa theo phương pháp đo kích thước hoặc cân thuỷ tĩnh. Thiết bị và dụng cụ thử – Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1 gam; – Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh và ổn định nhiệt độ; – Thước […]

TCVN 3121-10:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...