TCVN 3116:1993


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3116:1993 BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH Heavyweight concrete – method for determination of dentity Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử độ chống thấm nước của các loại bê tông nặng chế tạo trên cơ sở các chất kết dính thuỷ lực và có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu tới 40mm. 1. Thiết bị thử Máy thử độ chống thấm (hình 1) Bàn chải sắt Paraphin hoặc mỡ bi ôtô Tủ sấy 2000C Giá ép mẫu. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 3116:1993 tại đây:

TCVN 3116:1993 BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI ...