TCVN 3116:1993 BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 3116:1993
BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH
Heavyweight concrete – method for determination of dentity

Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử độ chống thấm nước của các loại bê tông nặng chế tạo trên cơ sở các chất kết dính thuỷ lực và có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu tới 40mm.
1. Thiết bị thử
Máy thử độ chống thấm (hình 1)
Bàn chải sắt
Paraphin hoặc mỡ bi ôtô
Tủ sấy 2000C
Giá ép mẫu.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 3116:1993 tại đây:

TCVN 3116:1993 BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH
TCVN 3116:1993 BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH
TCVN_3116-1993_Be-tong-Phuong-phap-xac-dinh-khoi-luong-the-tich.pdf
Version: TCVN 3116:1993
119.9 KiB
924 Downloads
Chi tiết