TCVN 3113:1993


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3113:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHUƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC Heavyweight concrete – Method for determination of water absorption Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ hút nước của bê tông nặng. 1. Thiết bị thử Cân kỹ thuật chính xác tới 5g; Thùng ngâm mẫu; Tủ sấy 2000C; Khăn lau mẫu. 2. Chuẩn bị mẫu thử Lấy 3 viên mẫu hình dạng bất kỳ theo điều 3.4 của TCVN 3105: 1993. Lau hoặc rửa sạch bụi bẩn bám trên mẫu. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 3113:1993 tại đây:

TCVN 3113:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHUƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ...