TCVN 3112:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 3112:1993
BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG
Heavyweight concrete – Method for determination of specific mass

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử khối lượng riêng của bê tông nặng.
1. Thiết bị thử
Bình khối lượng riêng (hình la) hoặc bình tam giác dung tích 100ml có nút thuỷ tinh và ống dẫn mao quản (hình 1b).
Cần phân tích chính xác tới 0,01g;
Búa con;
Cối chày đồng;
Bình hút ẩm;
Tủ sấy 2000C;
Nước lọc;
Dầu hoả Cồn 900C
Sàng kính thước mắt 2 hoặc 2,5mm.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 3112:1993 tại đây:

TCVN 3112:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG
TCVN 3112:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG
TCVN_3112-1993_Be-tong-nang-Phuong-phap-thu-xac-dinh-khoi-luong-rieng.pdf
Version: TCVN 3112:1993
101.0 KiB
559 Downloads
Chi tiết