TCVN 3109:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÁCH VỮA VÀ ĐỘ TÁCH NƯỚC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 3109:1993
HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÁCH VỮA VÀ ĐỘ TÁCH NƯỚC
Heavyweight concrete compounds – Method for determination of mortar and water segregation

1. Xác đinh độ tách vữa của hỗn hợp bê tông
1.1. Thiết bị
Khuôn thép kích thước 200 x 200 x 200mm;
Bàn rung tần số 2900 ± 100 vòng phút, biên độ 0,5 ± 0,01mm;
Thanh thép tròn đường kính 16mm, dài 600mm, hai đầu múp tròn;
Cân kĩ thuật có độ chính xác tới 50g;
Sàng kích thước mắt 5mm.
Thước lá kim loại.
Tủ sấy 2000C
Khay sắt.
1.2. Lấy mẫu
Lấy và chuẩn bị khoảng 12 lít mẫu hồn hợp bê tông theo TCVN 8105 : 1998 để thử.
1.3. Tiến hành thử
1.3.1. Đổ và đầm chặt hỗn hợp bê tông trong khuôn kích thước 200 x 200 x 200mm theo điều 8. 7 củaTCVN 8105 : 1998. Sau đó tiến hành rung tiếp khuôn chứa hỗn hợp trên bàn rung trong khoảng thời gian: 25 giây đối với hỗn hợp có độ sụt lớn hơn hoặc bằng 5cm hoặc 10 lần chỉ số độ cứng đối với hỗn hợp có độ sụt dưới 5cm.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 3109:1993 tại đây:

TCVN 3109:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÁCH VỮA VÀ ĐỘ TÁCH NƯỚC
TCVN 3109:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÁCH VỮA VÀ ĐỘ TÁCH NƯỚC
TCVN_3109-1993_Hon-hop-be-tong-nang-Phuong-phap-xac-dinh-tach-vua-va-do-tach-nuoc.pdf
77.8 KiB
587 Downloads
Chi tiết