TCVN 3107:1993


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3107:1993   HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP VEBE XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG Heavyweight concrete compounds – Vebe test   Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ cứng của hỗn hợp bê tông nặng bằng nhớt kế vebe. Độ cứng của hỗn hợp bê tông được xác định bằng thời gian để đầm phẳng, chặt một khối hỗn hợp bê tông hình nón cụt sau khi tạo hình trong nhớt kế Vebe. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho hỗn hợp bê tông có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu tới 40mm. Thiết bị thử Nhớt kế Vebe (hình 1); Bàn rung; Thanh thép tròn, trơn đường kính 16mm, dài 600mm, hai đầu múp tròn; Đồng hồ bấm giây; 1.1. Nhớt kế Vebe được làm bằng thép gồm một thùng hình trụ đáy kín (A) , bên trong đặt một […]

TCVN 3107:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP ...