TCVN 3016 : 1993 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp thử độ sụt


TCVN 3016 : 1993

Hỗn hợp bê tông nặng –  Phương pháp thử độ sụt

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng có tính dẻo và đủ độ dính kết. Tiêu chuẩn không áp dụng cho các loại hỗn hợp bê tông khô hoặc rời rạc.

  1.      Thiết bị thử

Côn thử độ sụt với các thông số quy định trong bảng và hình vẽ.

Thanh thép tròn trơn đường kính 16mm, dài 600mm hai đầu múp tròn. Phễu đổ hỗn hợp.

Thước lá kim loại dài 80cm chính xác tới 0,5cm.

1.1.      Côn thử độ sụt là một khuôn hình nón cụt, được uốn hàn hoặc cán từ thép tôn dày tối thiểu  1,5mm.  Mặt  trong  của  côn  phải  nhẵn,  không  có  các  vết  nhô  của  đường  hàn hoặc đinh tán.

  1.      Lấy mẫu

Lấy mẫu hỗn hợp bê tông để thử theo TCVN 3105 : 1993.

Thể tích hỗn hợp cần lấy. Khoảng 8 lít khi hỗn hợp bê tông có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu tới 40mm; khoảng 24 lít khi hỗn hợp bê tông có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu bằng 70

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 3016 : 1993 tại đây:

TCVN 3106 :1993 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp thử độ sụt
TCVN 3106 :1993 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp thử độ sụt
TCVN_3106-_1993-Hon-hop-be-tong-nang-phuong-phap-thu-do-sut.pdf
103.1 KiB
809 Downloads
Chi tiết