TCVN 2981 – 79


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 2981 – 79 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG THÉP – ỐNG THÉP HÀN –  KÍCH THƯỚC CƠ BẢN Steel pipes and fittings for water piping – Welded steel pipes and fittings – Main dimensions Tiêu chuẩn này quy định kết cấu và kích thước cơ bản của ống thép hàn. Hình dạng, kết cấu và kích thước cơ bản của ống thép hàn phải theo đúng chỉ dẫn trên hình vẽ và bảng. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 2980 – 79. Đường kính lỗ thông quy ước, Dqư DN S1 S2 S3 Khối lượng một mét ống với chiều dày S1 S2 S3 mm Kg 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 108 159 219 273 325 377 426 480 530 630 720 820 920 1020 4 4,5 5,5 7 7 8 8 8 8 8 8 […]

TCVN 2981 – 79 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG THÉP ...