TCVN 2980 – 79


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 2980 – 79 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG THÉP – YÊU CẦU KỸ THUẬT Steel pipes and fittings for Hater piping – Technical requirements Tiêu chuẩn này áp dụng cho ống thép và phụ tùng bằng thép của hệ thống dẫn nước chịu áp lực. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Tên gọi, ký hiệu của ống và phụ tùng được quy định theo TCVN 2979 – 79. 1.2. Kích thước và khối lượng của ống thép hàn được quy định theo TCVN 2981 – 79. Kích thước và khối lượng của miệng bát hàn được quy định theo TCVN 2982 – 79. Kích thước và khối lượng của mặt bích hàn được quy định theo TCVN 2983 – 79 và 2984 – 79. Ống và phụ tùng thép hàn được chế tạo bằng phương pháp cuốn hàn. Kích thước phụ tùng các loại được quy định […]

TCVN 2980 – 79 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG THÉP ...