TCVN 2942 : 1993


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2942 : 1993 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GAN DÙNG CHO HỆ THỐNG DẪN CHÍNH CHỊU ÁP LỰC Cast iron pipes and fittings for main pressurised pipeline system. Tiêu chuẩn này áp dụng cho ống và phụ tùng bằng gang được đúc bằng phương pháp li tâm, bán liên tục trong khuôn kim loại và khuôn cát dùng trong hệ thống dẫn chịu áp lực. Quy định chung 1.1. Tên gọi, kí hiệu của ống và phụ tùng theo TCVN 2941: 1979. 1.2. Kích thước và khối lượng của ống theo TCVN 2943:1979. Kích thước và khối lượng của miệng bát theo TCVN 2944: 1979. Kích thước và khối lượng của các loại phụ tùng theo TCVN 2945: 1979 đến TCVN 1978: 1979. Kích thước và khối lượng của mặt bích theo TCVN 2945: 1979. Chú thích: Kích thước và dung sai cho phép được […]

TCVN 2942 : 1993 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GAN ...