TCVN 248 : 1986 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 248 : 1986

GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC

Bricks – Method for determination of water absorption

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 248 : 1967, quy định phương pháp xác định độ hút nước của các loại gạch xây dựng dùng trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gạch đất sét chưa nung.

  1. Thiết bị thử

Tủ sấy

Cân kĩ thuật chính xác tới lg;

Thùng hay bể ngâm gạch.

  1. Chuẩn bị mẫu thử

2.1. Mẫu thử dùng đề xác định độ hút nước là 5 viên gạch nguyên được lấy theo các quy định hiện hành về lấy mẫu cho từng loại gạch.

2.2. Trước khi tiến hành thử dùng bàn chải quét sạch và sấy khô mầu thử đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ 105 – 1100C. Khối lượng không đổi của mẫu thử là khối lượng mà hiệu số giữa hai lần cân kế tiếp nhau không lớn hơn 0,2% khối lượng mẫu, thời gian giữa hai lần cân kế tiếp nhau không nhỏ hơn 3 giờ. Mẫu thử được cân sau khi đã để nguội đến nhiệt độ trong phòng.

  1. Tiến hành thử

3.1. Độ hút nước của mẫu thử được xác định bằng cách cho nước ngấm vào mẫu thử theo một trong hai phương pháp :

– Cho nước ngấm vào mẫu thử ở nhiệt độ bình thường (phương pháp trọng tài);

– Cho nước ngấm vào mẫu thử bằng cách đun sôi ;

3.1.1. Phương pháp cho nước ngấm vào mẫu thử ở nhiệt độ bình thường.

Đặt mẫu thử đã sấy khô đến khối lượng không đổi vào thùng ngâm theo chiều thẳng đứng. Mức nước trong thùng cao hơn mẫu thử không ít hơn 20mm.

Ngâm mẫu thử trong 48 giờ. Sau đó lấy ra nhanh chóng dùng khăn ẩm lau qua mặt ngoài mẫu thử rồi cân từng mẫu một. Lượng nước chảy từ mẫu thử ra cũng cân và tính vào lượng nước ngấm vào mẫu thử.

3.1.2. Phương pháp cho nước ngấm vào mẫu thử bằng cách đun sôi:

Đặt mẫu đã sấy khô đến khối lượng không đổi vào thùng có lưới chắn. Mức nước trong thùng phải cao hơn mẫu thử không ít hơn 20mm. Đun sôi trong 1 giờ, sau đó để nguội mẫu thử đến nhiệt độ trong phòng bằng cách cho nước lạnh từ từ chảy vào thùng và giữ ở đó 1 giờ. Lấy mẫu ra khỏi thùng, dùng khăn ẩm lau qua mặt ngoài mẫu thử rồi tiến hành cân từng mẫu một. Lượng nước chảy từ mẫu thử ra cung cân và tính vào lượng nước ngấm vào mẫu thử.

  1. Tính kết quả

4.1. Độ hút nước của gạch (W), tính bằng % theo công thức:

Trong đó :

m0 – Khối lượng mẫu thử đã sấy khô đến khối lượng không đổi, tính bằng g;

m1 – Khối lượng mẫu thử ngấm đầy nước, tính bằng g;

4.2. Độ hút nước của lô gạch là trung bình cộng kết quả của 5 mẫu thử, tính chính xác đến 0,l% .

4.3. Kết quả thử phải ghi vào bảng (xem phụ lục).

PHỤ LỤC

BẢNG GHI KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC CỦA GẠCH

Tên xí nghiệp :…………………………………………………..

Tên gạch : …………………..thuộc lô………………………….

STT

Phương pháp ngấm nước

Khối lượng mẫu thử (g)

Độ hút nước W%

Ghi chú

Đã sấy khô đến khối lượng không đổi m0

Ngấm đầy nước m1

 

 

 

 

 

 

 

Độ hút nước của lô gạch W=

Nhận xét và kết luận

 

Ngày     tháng    năm

Người thí nghiệm

(ký tên)

 

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 248 : 1986  tại đây:

TCVN 248 : 1986  GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH  ĐỘ HÚT NƯỚC
TCVN 248 : 1986 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC
TCVN248_1986-gach-xay-phuong-phap-xac-dinh-do-hut-nuoc.pdf
89.8 KiB
309 Downloads
Chi tiết