TCVN 2296 – 1989


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2296 – 1989 THIẾT BỊ RÈN ÉP – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Forging and pressing equipment General safety requirements Cơ quan biên soạn: Viện nghiên cứu KHKT-Bảo hộ lao động                               Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Cơ quan đề nghị ban hành:                               Viện nghiên cứu KHKT-Bảo hộ lao động Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành:                               Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số 709/QĐ, ngày 27 tháng 12 năm 1989 THIẾT BỊ RÈN ÉP – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Forging and pressing equipment General safety requirements Tiêu chuẩn này qui định những yêu cầu chung về an toàn đối với việc thiết kế, chế tạo và cải tiến các thiết bị rèn ép, và thay thế […]

TCVN 2296 – 1989 THIẾT BỊ RÈN ÉP – YÊU ...