TCVN 2295 – 1978


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 2295 – 1978 TỦ ĐIỆN CỦA THIẾT BỊ PHÂN PHỐI TRỌN BỘ VÀ CỦA TRẠM BIẾN ÁP TRỌN BỘ YÊU CẦU AN TOÀN Cơ quan biên soạn và đề nghị ban hành: Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động Tổng Công Đoàn Việt Nam Cơ quan trình duyệt: Cục Tiêu chuẩn Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số 297 KHKT/QĐ ngày 19 tháng 7 năm 1978 TỦ ĐIỆN CỦA THIẾT BỊ PHÂN PHỐI TRỌN BỘ VÀ CỦA TRẠM BIẾN ÁP TRỌN BỘ YÊU CẦU AN TOÀN Cubicles of assemblies of switchgear and confrolgeat and of assemblies of transformet substations Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tủ điện của các thiết bị phân phối trọn bộ có điện áp từ 3 […]

TCVN 2295 – 1978 TỦ ĐIỆN CỦA THIẾT BỊ PHÂN ...