TCVN 2119:1991 ĐÁ CANXI CACBONAT ĐỂ NUNG VÔI XÂY DỰNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 2119:1991
ĐÁ CANXI CACBONAT ĐỂ NUNG VÔI XÂY DỰNG
Calcium carbonate rocks for lime production in construction

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 2119: 1977
Tiêu chuẩn này áp dụng cho đá canxi cacbonat khai thác tại các mỏ đá vôi dùng để nung vôi xây dựng.
1. Yêu cầu kĩ thuật
1.1. Đá canxi cacbonat để nung vôi xây dựng thường có mầu đen, xanh xám, xám tro…,có vân, có cấu trúc mịn.
1.2. Tuỳ theo loại lò và nhiên liệu, kích thước đá canxi cacbonat để nung vôi xây dựng được quy định từ 80 đến 180 mm.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 2119:1991 tại đây:

TCVN 2119:1991 ĐÁ CANXI CACBONAT ĐỂ NUNG VÔI XÂY DỰNG
TCVN 2119:1991 ĐÁ CANXI CACBONAT ĐỂ NUNG VÔI XÂY DỰNG
TCVN_2119-1991_Da-canxi-cacbonat-de-nung-voi-xay-dung.pdf
Version: TCVN 2119:1991
55.7 KiB
480 Downloads
Chi tiết