TCVN 2102:1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÀU SẮC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2102:1993

SƠN

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÀU SẮC

Paints

Method for determination of colour

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp so sánh trực quan màu của màng sơn thử với mầu của mẫu tiêu chuẩn.

  1. Dụng cụ

Những tấm sắt tây hoặc tấm kính có kích thước 100 x 300 mm. Mẫu sơn mầu tiêu chuẩn.

  1. Tiến hành thử

Quét lên tấm sắt tây hoặc tấm kính mẫu sơn cần thử và mẫu sơn có màu tiêu chuẩn. Sau khi lớp sơn khô, so sánh mẫu thử với màu mẫu tiêu chuẩn dưới ánh sáng tự nhiên.

Khi xác định, đặt tấm mẫu thử giữa hai tấm màu tiêu chuẩn sát hoặc gối lên nhau trên một tờ giấy trắng theo vị trí nằm ngang. Màu của tấm mẫu thử phải theo đúng màu của mẫu chuẩn, Muốn cho việc so sánh được chính xác, thỉnh thoảng nên đảo vị trí các tấm thử trong quá trình so sánh.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 2102:1993 tại đây:

TCVN 2102:1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÀU SẮC
TCVN 2102:1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÀU SẮC
TCVN_2102-1993-son-phuong-phap-xac-dinh-mau-sac.pdf
78.6 KiB
296 Downloads
Chi tiết