TCVN 2090:1993


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2090:1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU, BAO GÓI, GHI NHÃN, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN Paints Method for sampling, packaging, labelling transportation and stortage Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại sơn. Lấy mẫu 1.1. Thùng chứa: Là các thùng đựng lượng sơn lỏng hoặc bột nhão được sản xuất ở công đoạn trộn hộp cuối cùng sau khi đã hoàn thiện tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất. 1.2. Dụng cụ lấy mẫu Dụng cụ lấy mẫu phải làm từ loại nguyên liệu không bị biến dạng do tác động của sản phẩm cần phải kiểm tra và không có khả năng làm bẩn mẫu. Hình dạng dụng cụ phải được tính toán sao cho thuận lợi khi sử dụng và dễ rửa sạch. Tránh không dùng những dụng cụ sắc nhọn hoặc không thể rửa sạch được. […]

TCVN 2090:1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU, BAO GÓI, GHI ...