TCVN 2054 :1977


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 2054 – 77 ÷ TCVN 2059 – 77 THÉP CÁN Cơ quan biên soạn: Phân viện Luyện kim Thái Nguyên Bộ Cơ khí và Luyện kim Cơ quan đề nghị ban hành: Bộ Cơ khí và Luyện kim Cơ quan trình duyệt: Cục Tiêu chuẩn Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số 544/KHKT/QĐ ngày 27-12-1977. TCVN 2054 – 77 PHÔI ỐNG TRÒN THÉP CACBON Skelp from carbon steel Tiêu chuẩn này áp dụng cho phôi ống tròn cán nóng từ thép cacbon dùng để cán ống không hàn. CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC 1.1. Ký hiệu quy ước phôi ống tròn Ví dụ: Phôi ống tròn đường kính 100 mm từ thép C10 được ký hiệu: Phôi ống tròn D100 TCVN 2054-77 […]

TCVN 2054 :1977 PHÔI ỐNG TRÒN THÉP CACBON