tcvn 16-86


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 16:1986 (TCVN 16) CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG Artificial lighting in civil works Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, cải tạo và quản lí hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên trong nhà ở và công trình công cộng. Khi thiết kế chiếu sáng, ngoài việc tuân theo tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế chiếu sáng các công trình dân dụng đặc biệt (công trình ngầm xưởng phim, sân khấu nhà hát, cảng sông, cảng biển nhà ga, sân bay v. v…), công trình công nghiệp, các phương tiện giao thông, kho tàng… Những thuật ngữ kĩ thuật chiếu sáng dùng trong tiêu chuẩn này được định nghĩa ở phụ lục l Quy định chung 1.1. Được phép sử […]

TCXD 16:1986 CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG CÔNG TRÌNH DÂN ...