TCVN 1452:2004 NGÓI ĐẤT SÉT NUNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 1452:2004

NGÓI ĐẤT SÉT NUNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Clay roofing tiles – Specifications

Lời nói đầu

TCVN 1452:2004 thay thế cho TCVN 1452 : 1995.

TCVN 1452:2004 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

NGÓI ĐẤT SÉT NUNG

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Clay roofing tiles – Specifications

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ngói đất sét nung không phủ men làm vật liệu lợp.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 4313 : 1995 Ngói – Phương pháp thử cơ lý.

TCVN 6355-7 : 1998 Gạch xây – Phương pháp thử – Phần 7: Xác định vết tróc do vôi.

  1. Kiểu và kích thước cơ bản

3.1. Kiểu và kích thước cơ bản của ngói đất sét nung được quy định theo Bảng 1

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 1452:2004 tại đây:

TCVN 1452:2004 NGÓI ĐẤT SÉT NUNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN 1452:2004 NGÓI ĐẤT SÉT NUNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN_1452-2004_Ngoi-dat-set-nung-Yeu-cau-ky-thuat.pdf
239.1 KiB
444 Downloads
Chi tiết