TCVN 1451:1998 GẠCH ĐẶC ĐẤT SÉT NUNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 1451:1998
GẠCH ĐẶC ĐẤT SÉT NUNG

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch đặc sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp dẻo và được nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để xây móng, tường và các bộ phận khác của công trình có trát hoặc ốp bên ngoài. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại gạch đặc có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1600 kg/m3
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 6355-1: 1998 Gạch Xây- Xác định cường độ nén;
TCVN 6355-2: 1998 Gạch Xây- Xác định cường độ uốn;
TCVN 6355-3: 1998 Gạch Xây- Xác định độ hút nước;
TCVN 6355-5: 1998 Gạch Xây- Xác định khối lượng thể tích;
TCVN 6355-7: 1998 Gạch Xây- Xác định vết tróc do vôi.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 1451:1998 tại đây:

TCVN 1451-1998 Gach-dac-dat-set-nung
TCVN 1451-1998 Gach-dac-dat-set-nung
TCVN_1451-1998_Gach-dac-dat-set-nung.pdf
77.0 KiB
3748 Downloads
Chi tiết