TCVN 1450:2009 GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 1450:2009

GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG
Hollow clay bricks

Lời nói đầu

TCVN 1450:2009 thay thế TCVN 1450 : 1998.

TCVN 1450:2009 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG

Hollow clay bricks

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch rỗng sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp đùn dẻo và nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để sử dụng cho kết cấu xây có trát hoặc ốp bên ngoài.

Gạch rỗng đất sét nung có khối lượng thể tích lớn hơn 1600 kg/m3 được xem như gạch đặc và áp dụng theo TCVN 1451 :1998.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau cần áp dụng đồng thời tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 1451 : 1998, Gạch đặc đất sét nung;

TCVN 6355-1 : 2009, Gạch xây – Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan; TCVN 6355-2 : 2009, Gạch xây – Xác định cường độ nén;

TCVN 6355-3 : 2009, Gạch xây – Xác định cường độ uốn;

TCVN 6355-4 : 2009, Gạch xây – Xác định độ hút nước;

TCVN 6355-5 : 2009, Gạch xây – Xác định khối lượng thể tích; TCVN 6355-6 : 2009, Gạch xây – Xác định độ rỗng;

TCVN 6355-7 : 2009, Gạch xây – Xác định vết tróc do vôi.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 1450:2009 tại đây:

TCVN 1450:2009 GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG
TCVN 1450:2009 GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG
TCVN_1450-2009_Gach-rong-dat-set-nung.pdf
119.4 KiB
1751 Downloads
Chi tiết