TCVN 11243:2016 THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO ĐỒNG BỘ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11243:2016

THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO ĐỒNG BỘ

Prestressed steel bars – Test method for pull of synchronic system

Lời nói đầu

TCVN 11243: 2016 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO ĐỒNG BỘ

Prestressed steel bars – Test method for pull of synchronic system

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử kéo đồng bộ để đánh giá khả năng làm việc của thép thanh dự ứng lực với các đai ốc sử dụng trong kết cấu dự ứng lực.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để biên soạn tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

ASTM A370-14, Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of steel Products (Định nghĩa và phương pháp thử tính chất cơ lý của sản phẩm thép).

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1 Thép thanh dự ứng lực là thanh thép cường độ cao có giới hạn bền kéo tối thiểu là 1035 MPa (150000 Psi) và có bề mặt dạng ren.

3.2 Đai ốc nối là đai ốc có ren trong để liên kết ren hai thanh thép dự ứng lực với nhau.

3.3 Đai ốc hãm là đai ốc có ren trong đề liên kết ren đai ốc với thanh thép dự ứng lực.

4. Ký hiệu

Bảng 1 – ký hiệu và tên gọi

Ký hiệu

Tên gọi

Đơn vị

Pk

Lực cảng kéo tại cấp lực thiết kế

kN

Pb

Lực kéo đứt danh nghĩa của thanh thép

kN

Lo

Khoảng cách hai đầu đai ốc hãm (hv)

mm

Li

Chuyển vj của mẫu thử với đai ốc hãm 1

mm

L2

Chuyển vị của mẫu thử với đai ốc hãm 2

mm

L3

Chuyển vị của mẫu thử với đai ốc nối

mm

u

Độ dãn dài của mẫu thử

mm

5.   Thiết bị, dụng cụ thử nghiệm

5.1.    Thành phần thiết bị thử nghiệm:

Khung thử tải, kích căng kéo cỏ chì thị lực, bộ nguồn thủy lực, đồng hồ áp suất, dụng cụ đo chuyển vị.

5.2.      Đối với thiết bị thử nghiệm

5.2.1.    Thiết bị, dụng cụ thử nghiệm đồng bộ, hoạt động tốt, có thang đo phù hợp.

5.2.2.    Khung thử tải làm bằng thép cường độ cao phải đảm bảo độ cứng vững, độ ổn định và mức độ biến dạng cho phép của khung thử tải duy trì không vượt quá 1,5% biến dạng của kết quả thử nghiệm.

5.2.3.    Kích căng kéo phải có lực làm việc không nhỏ hơn 1,25 lần lực kéo yêu cầu lớn nhất của mẫu thử. Đường kính lỗ thông tâm không nhỏ hơn 1,1 lần đường kính danh nghĩa của mẫu thử. Hành trình làm việc không nhỏ hơn 1,15 lần hành trình kéo của thử nghiệm. Trước khi đưa kích vào thử nghiệm thì kích phải được kiểm định, có chứng chỉ ma sát. Loại kích thử nghiệm căn cứ theo loại và đường kính mẫu thí nghiệm.

5.2.4.    Bộ nguồn thuỷ lực phải có áp suất làm việc phù hợp với kích căng kéo, có khả năng điều chỉnh vỏ cấp lưu lượng. Bộ nguồn thủy lực phải hoạt động tốt.(Thông thường sử dụng bơm piitong ).

5.2.5.     Đồng hồ áp suất có thang đo phù hợp, cấp chính xác nhỏ hơn 1,5 MPa hoặc tương đương và có chứng chỉ hiệu chuẩn hợp lệ.

5.2.6.    Dụng cụ đo chuyển vị có thể dùng đồng hồ sơ có thang đo (0+10) mm và (0+100) mm độ phân giải 0,01 mm hoặc dụng cụ đo khác có thang đo phù hợp, có cấp chính xác tương đương hoặc tốt hơn và có chứng chỉ hiệu chuần hợp lệ.

5.2.7.     Các phụ kiện khác. Đĩa truyền tải hai đầu kích phải có đường kính lỗ phù hợp đường kính danh nghĩa của thanh thép và có đường kính ngoài phù hợp với kích căng kéo. Đĩa truyền tải phải có độ cứng và chiều dày phù hợp, không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

6.      Lấy mẫu

6.1.     Đối với thanh thép dự ứng lực

Thanh thép dự ứng lực phải được thử nghiệm tính chất cơ lý theo tiêu chuẳn ASTM A370.

Giới hạn chảy phải đạt 80% giới hạn bền kéo của thanh.

Độ giãn dài tối thiểu sau khi đứt phải lớn hơn 4% với chiều dài đo bằng 20 lần đường kính danh định của thanh ( hoặc lớn hơn 7% với chiều dài đo bằng 10 lần đường kính danh định của thanh).

6.2.     Đối với đai ốc dự ứng lực

Đai ốc nối các thanh thép phải có ứng suất bền kéo lớn hơn ứng suất bền kéo của thanh thép. Đai ốc hãm các thanh thép phải có ứng suất bền kéo lớn hơn ứng suất bền kéo của thanh thép.

7.      Phương pháp thử nghiệm

7.1 Sơ đồ thử nghiệm đồng bộ

so-do-thu-nghiem-dong-bo-thep-tcvn-11253-2016

Download toàn bộ nội dung TCVN 11243 : 2016 tại đây:

 

Sơ đồ thử nghiệm đồng bộ

TCVN 11243:2016 THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO ĐỒNG BỘ
2.3 MiB
532 Downloads
Chi tiết