tay nắm cửa


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 94 : 1983 PHỤ TÙNG CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – TAY NẮM CHỐT NGANG Windows and doors accessories – Door knob Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho loại tay nắm chốt ngang MK18 để lắp vào cửa sổ và cửa ra vào bằng gỗ có chiều dày lớn hơn hoặc bằng 35mm. Yêu cầu kĩ thuật 1.1. Tay nắm chốt ngang MK18 phải được chế tạo theo yêu cầu của tiêu chuẩn này và các bản vẽ đã được xét duyệt chính thức. 1.2. Tay nắm phải được chế tạo bằng hợp kim nhôm AlMg.5 (TCVN 1659: 1975) các chi tiết còn lại chế tạo bằng thép CT38 (TCVN 1659: 1975) hoặc có thể thế bằng thép có tính chất cơ tính tương đương hoặc tốt hơn. 1.3. Bề mặt tay nắm đánh bóng đạt Ñ8 không cho phép có vết rỗ. – […]

TCXD 94 : 1983 PHỤ TÙNG CỬA SỔ VÀ CỬA ...